Onderscheidingen voor Michiel Zonnevylle

Ameland in 2011LEIDERDORP – Michiel Zonnevylle heeft donderdag 24 november, op de dag van zijn afscheid als burgemeester van Leiderdorp, twee onderscheidingen ontvangen. Hij werd benoemd als Ereburger van Leiderdorp en kreeg daarvoor de Erepenning overhandigd en hij kreeg de Koninklijke onderscheiding Ridder in De Orde van Oranje Nassau opgespeld.

De erepenning ontving Michiel Zonnevylle voor zijn bijzonder grote verdiensten als burgemeester van Leiderdorp gedurende de periode 1 december 1993 – 1 december 2011.

Hij is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere verdiensten. De motivering hiervoor luidt als volgt:

Als burgemeester van Leiderdorp is de heer Zonnevylle gestart onder een moeilijk gesternte. Er waren misstanden geconstateerd in de ambtelijke organisatie, die vroegen om doortastende maatregelen. De ontstane situatie had al veel te weeg gebracht in de Leiderdorpse gemeenschap en overtuigend leiderschap was gewenst. Terugkijkend op deze periode kan niet anders dan vastgesteld worden dat mede dank zij het overtuigende optreden van de burgemeester in Leiderdorp er heden ten dage weer orde en rust is teruggekeerd op het gemeentehuis. De gemeente heeft haar zaken op orde en is een beeldbepalende speler in de regio geworden. De bijdrage en inbreng van de heer Zonnevylle is hier aanwijsbaar. Ook landelijk heeft de heer Zonnevylle zich op vele terreinen laten zien. Zo is hij actief als voorzitter van de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, lid van het landelijk platform transportveiligheid, lid van het landelijk bestuur Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland, tot voor kort lid van het bestuur van de veiligheidsregio en lid van de gebruikersraad van het Kadaster. Vele activiteiten die het landelijk alsook het lokaal Leiderdorpse belang hebben gediend. Het bloeiende Leiderdorpse culturele leven en de vele initiatieven op het vlak van de kunst, zoals de vele kunstwerken in de openbare ruimte, de kunst in de heemtuin, het Leiderdorps Museum en de bekende Koninginnedag viering en de 4 en 5 mei herdenking zijn door zijn toedoen tot bijeenkomsten van formaat geworden. Voor Leiderdorp als gemeenschap is hij altijd toegankelijk en zichtbaar geweest met van tijd tot tijd zijn kenmerkende soms wat belerende kritische noot, die de samenleving tot denken moest inspireren. Achttien jaar heeft de heer Zonnevylle met veel inzet en elan de Leiderdorpse samenleving gediend in de overtuiging dat besturen van een gemeenschap haar rijker, beter en gevarieerder maakt.

 De heer Zonnevylle is vanaf 1 december 1993 burgemeester van Leiderdorp; daaraan voorafgaand was hij burgemeester van Ameland (1985 – 1993). Op 1 juli 2010 is zijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd. Decorandus heeft vele bestuurlijke nevenfuncties bekleed, al dan niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap. Zo is hij voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland (2004 – heden) en van de Vereniging van Beheerders van Monumentale kerkgebouwen in Nederland (2005 – heden). Voorts is/was hij onder andere lid van verschillende VNG-commissies (1990 – heden), bestuurslid van het Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten (1999 – 2008) en lid van de gemeenteraad van Leiden (1976- 1985).

Bron: Gemeente Leiderdorp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *