Olie-en gaswinning, locatie Noordzee blok F17

Geplaatst op: 21 november 2017 - Categorie: Alles & Algemeen

UTRECHT - Wintershall Noordzee B.V. wil olie- en gas winnen op het Nederlands deel van het Continentaal Plat. De Commissie m.e.r. adviseert om in het op te stellen milieueffectrapport van Wintershall voor olie- en gaswinning op de Noordzee met name de effecten op de natuur en de gevolgen van eventuele calamiteiten te onderzoeken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de minister van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project.

Het project
Wintershall Noordzee B.V. wil olie- en gas winnen op het Nederlands deel van het Continentaal Plat, ongeveer 120 km ten noorden van Den Helder (deze locatie wordt ook wel blok F17 genoemd). De locatie ligt ca. 7,5 km ten noorden van het natuurgebied het Friese Front. De verwachte productie is maximaal 20.000 vaten olie per dag en 500.000 Nm3 gas per dag. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding getransporteerd. De geproduceerde olie wordt in een onderwaterolieopslagtank opgeslagen die in het begin van de productieperiode wekelijks door een tankerschip geleegd wordt. Voordat over de benodigde mijnbouwmilieuvergunning besloten wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Het advies
Het op te stellen rapport zal ingaan op effecten op het milieu tijdens de aanleg-, productie- en ontmantelingsfase van de olie- en gaswinning. De Commissie adviseert in het rapport uitgebreid in te gaan op de aspecten veiligheid en natuur. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de platforms en opslagtank aangelegd worden (meer of minder verstoring van vogels en Bruinvissen). Het is ook belangrijk dat het rapport in gaat op een calamiteitenplan, en dat het laat zien hoe de gevolgen van een eventuele olielekkage beheerst worden. De natuur in dit gedeelte van de Noordzee (zoals de Zeekoet) is namelijk bijzonder kwetsbaar voor olievervuiling.
Bron: Commissie voor MER

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?