Olie-en gaswinning, locatie Noordzee blok F17

UTRECHT – Wintershall Noordzee B.V. wil olie- en gas winnen op het Nederlands deel van het Continentaal Plat. De Commissie m.e.r. adviseert om in het op te stellen milieueffectrapport van Wintershall voor olie- en gaswinning op de Noordzee met name de effecten op de natuur en de gevolgen van eventuele calamiteiten te onderzoeken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister van Economische Zaken en Klimaat – besluit over het project.

Het project

Wintershall Noordzee B.V. wil olie- en gas winnen op het Nederlands deel van het Continentaal Plat, ongeveer 120 km ten noorden van Den Helder (deze locatie wordt ook wel blok F17 genoemd). De locatie ligt ca. 7,5 km ten noorden van het natuurgebied het Friese Front. De verwachte productie is maximaal 20.000 vaten olie per dag en 500.000 Nm3 gas per dag. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding getransporteerd. De geproduceerde olie wordt in een onderwaterolieopslagtank opgeslagen die in het begin van de productieperiode wekelijks door een tankerschip geleegd wordt. Voordat over de benodigde mijnbouwmilieuvergunning besloten wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Het advies

Het op te stellen rapport zal ingaan op effecten op het milieu tijdens de aanleg-, productie- en ontmantelingsfase van de olie- en gaswinning. De Commissie adviseert in het rapport uitgebreid in te gaan op de aspecten veiligheid en natuur. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de platforms en opslagtank aangelegd worden (meer of minder verstoring van vogels en Bruinvissen). Het is ook belangrijk dat het rapport in gaat op een calamiteitenplan, en dat het laat zien hoe de gevolgen van een eventuele olielekkage beheerst worden. De natuur in dit gedeelte van de Noordzee (zoals de Zeekoet) is namelijk bijzonder kwetsbaar voor olievervuiling.

Bron: Commissie voor MER

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *