Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende

LEEUWARDEN – Inwoners van de drie Noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld bijna een acht. Drenten geven met een 7,9 het hoogste cijfer. Friezen geven een 7,8 voor de leefbaarheid en Groningers een 7,7. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe.

Verschillen klein tussen provincies

Dit voorjaar hebben 5.000 inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe vragen beantwoord over de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. De verschillen tussen de provincies zijn over het algemeen klein, maar de Drentse panelleden geven op vragen over leefbaarheid, voorzieningen en sociale contacten het hoogste cijfer van de Noorderlingen.

Bodembewegingen Groningen van invloed op leefbaarheid

Een deel van de inwoners geeft aan dat de leefbaarheid in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan. In Groningen (20%) is deze groep groter dan in Drenthe (14%) en Fryslân (13%). Dit verschil lijkt te maken te hebben met de schade aan woningen als gevolg van de bodembeweging door de gaswinning. Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (32%) dan mensen met lichte schade (22%) en zonder schade (14%).

In Fryslân van gemeenten minst verwacht qua inzet leefbaarheid

Volgens de inwoners van de drie Noordelijke provincies dienen vooral de gemeente en ‘iedere inwoner’ zich in te zetten voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Opvallend is dat in Fryslân met 69% minder vaak wordt aangeven dat de gemeente zich zou moeten inzetten voor de leefbaarheid dan in Groningen en Drenthe (beide 81%).

Drenten meest honkvast

Groningers zijn het vaakst verhuisd in de afgelopen vijf jaar (25%), gevolgd door Friezen (20%) en Drenten (15%). Op de vraag naar verhuisplannen binnen twee jaar, antwoorden ook de Groningers dat zij dit het vaakst van plan zijn. Belangrijke redenen om te verhuizen zijn persoonlijke omstandigheden en onvrede met de huidige woning. Vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) willen verhuizen. In Fryslân is dit 29%, in Groningen 28% en in Drenthe 19%.

Verdiepend onderzoek

Dit zijn de eerste bevindingen die de planbureaus in Groningen en Fryslân en Trendbureau Drenthe gezamenlijk hebben verwerkt in de factsheet ‘Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe’. Dit najaar worden meer resultaten gepubliceerd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *