Noord-Nederland blijft investeren in wetenschappelijke kennis gevolgen krimp

GRONINGEN – De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. De verlenging wordt mogelijk gemaakt door de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de toenemende verschillen tussen regio’s (de ruimtelijke ongelijkheid), brede welvaart en levensgeluk. Daarnaast wordt gekeken naar initiatieven zoals vernieuwingen in de zorg waarmee krimpgebieden zich kunnen versterken. De bijzondere leerstoel is in 2015 ingesteld door de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Succes

De provincie Groningen ziet dat de bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland in de afgelopen vijf jaar een succes is geweest. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken is blij met de verlenging: "Bijzonder hoogleraar Bettina Bock heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de agendering van de problematiek rond bevolkingsdaling en leefbaarheid zowel in de media, voor een breed publiek, als ook bij belangrijke politieke spelers zoals de ministeries. En zij initieert wetenschappelijk onderzoek op dit thema. De komende vijf jaar kan ze haar goede werk voortzetten en uitbouwen."

Bevolkingsdaling

Noord-Nederland heeft nog steeds te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening. In de provincie Groningen zijn drie gebieden aangewezen als krimpregio: de regio's Oost-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland. De regio Noordoost-Fryslân heeft ook de status van krimpregio. In de provincies Fryslân en Drenthe zijn er daarnaast nog 'anticipeerregio's'. Dat zijn regio's waar krimp verwacht wordt. Bevolkingsdaling zorgt voor uitdagingen op het gebied van onder andere leefbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid en woningmarkt.

Samenwerking

De drie noordelijke provincies werken al jaren samen om de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid in kaart te brengen. Verder delen zij kennis over succesvolle aanpakken met elkaar. Dit doen de drie provincies samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Door de verlenging van de bijzondere leerstoel de komende vijf jaar, kan prof. dr. ir. Bettina Bock een belangrijke rol blijven vervullen in het maatschappelijk en wetenschappelijke debat. Niet alleen in onze provincies, maar ook op nationaal en internationaal niveau.

Achtergrondinformatie 

Prof. dr. ir. Bettina Bock (1960) zet zich sinds 2015 als eerste bijzonder hoogleraar in Nederland op het gebied van Bevolkingsdaling en Leefbaarheid met succes in voor het agenderen van de gevolgen van bevolkingsdaling op de leefbaarheid. Zij is sinds 1996 als plattelandssocioloog verbonden aan Wageningen University & Research, waar ze in 2018 werd benoemd tot persoonlijk hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling. Haar onderzoek richt zich op de invloed van verstedelijking op plattelandsontwikkeling, waarbij gemarginaliseerde regio’s en groepen centraal staan. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn burgerparticipatie, ondernemerschap, bestuur en sociale en ruimtelijke ongelijkheid.

Bron: Provincie Groningen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *