Nieuwe geul voldoet nog niet

NES – De veerperikelen zijn ook met de nieuw gebaggerde bochtafsnijding niet meteen voorbij. Op 12 april is de officiële opening met een ludiek evenement, zegt Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De eerste week dat de bochtafsnijding wordt getest is nog niet om te lachen.

Bochtafsnijding

Het blijkt dat twee boten elkaar in het net gebaggerde kanaal niet kunnen passeren. “Dat baart ons grote zorgen. We moeten aan het begin en eind van de doorsteek op elkaar wachten. Dit veroorzaakt meer vertraging,” zegt Ger van Langen, directeur Wagenborg.

Wanneer de doorsteek op de contractdiepgang en -breedte wordt opgeleverd, zegt Van Langen, zal dat zeker substantiële tijdwinst opleveren. Dat is nu nog niet het geval. “Nu is de diepgang minder dan de rest van de vaargeul en is de breedte, met name tussen de boeien, te smal.”

Baggerwerk

Of de geul te smal is moet nog blijken, zegt Kooistra van RWS NN. Hij beaamt dat er een smal stuk in het kanaal zit, zeker bij laag water. “We bieden de geul zo aan.” De geul is op 60 meter breed gebaggerd, maar de betonning heeft ook ruimte nodig. Dan blijft er 50 tot 55 meter vaarbreedte over, rekent Kooistra voor. “Hij voldoet aan de eisen en is afgestemd met Wagenborg.” Rijkswaterstaat kan niet zomaar breder baggeren. Er wordt gebaggerd in een natuurgebied waar natuurregels gelden. Hoe breder de geul, hoe meer er gebaggerd moet worden en hoe groter de natuurbezwaren zijn. RWS blijft opdracht geven om te blijven baggeren, maar dat kan geschaard worden onder regulier onderhoud. Het wad bij Ameland is het meest gebaggerde stuk dat RWS in beheer heeft. Kooistra en RWS denken dat de geul zich gaat verleggen en dat dit op termijn minder baggerwerk betekent.

Betonning

Wat het verplaatsen van de betonning betreft weerspreekt Kooistra dat dit zonder overleg zou zijn gebeurd. Van Langen antwoordt onomwonden “Ja” als hem gevraagd wordt of RWS zonder overleg de betonning uit de oude vaargeul verwijderde. Kooistra zegt: “Het is in goed overleg gebeurd.” Wagenborg, de aannemer, de burgemeester, ze zijn allemaal op de hoogte gebracht. De kapiteins hebben er naar kunnen kijken. Kooistra: “Standaard procedure.”

Fostaborg

De Fostaborg heeft zijn mankement niet opgelopen in de bochtafsnijding, maar iets noordelijker. Dat zeggen zowel Van Langen als Kooistra. De snelboot is bij boeinummers VA9-VA9a binnen de boeienlijn vastgelopen bij een waterstand van 71cm-NAP. Het bleek dat de vaargeul 20 meter in westelijke richting is opgeschoven. Dit wordt bevestigd door de baggeraar.

Zuiderspruit

Het aan de grond lopen op de plaat komt niet door de nieuwe vaargeul, zegt Ger van Langen, directeur Wagenborg, maar vond onder Zuiderspruit plaats. “Hier hebben we al langer last van een bewegende vaargeul door de grote stroomsnelheid van de dwarsoplopende Zuiderspruit. Door de gronding zijn de schroeven en de schroefas beschadigd. “Vrijdag gaat het schip droog – er is niet eerder een kraan beschikbaar – en kunnen we een strijdplan opmaken.” De verwachting is dat de Fostaborg tot Pasen uit de vaart is.

Rijkswaterstaat gaat de radarbeelden terugkijken en analyseren om te reconstrueren wat er precies is gebeurd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *