Minister waardeert 10-stappenplan kringlooplandbouw

DEN HAAG – “Hulde voor deze opkomst en voor wat jullie laten zien aan mogelijkheden voor verbinding tussen natuur en landbouw. Ik blijf graag met jullie in gesprek.” Met deze woorden nam minister Schouten dinsdag het plan ’10 stappen voor realisatie van natuurinclusieve kringlooplandbouw’ in ontvangst. Aansluitend vond er een gesprek plaats met enkele kamerleden.

De organisatoren kijken met een zeer goed gevoel terug op de dag. Driehonderd mensen wandelden mee tijdens de Kring-Loop die voorafging aan de uitreiking van het plan. Marcia de Graaff, aanjager van Kening fan ‘e Greide en mede-initiatiefnemer van de Kring-Loop: “Het was een mooie symbolische wandeling, met positieve en inspirerende gesprekken onderweg en een warm onthaal in Den Haag. De minister heeft ook aangegeven dat ze deze kennis en kunde uit de praktijk juist nu nodig heeft. Zowel van boeren die al met kringlooplandbouw bezig zijn als van natuurbeschermers en ecologen die dagelijks in het veld hun werk doen. Ze nodigde ons uit om in gesprek te blijven en op die uitnodiging zijn we ingegaan.”

Het plan is een gezamenlijk voorstel van ruim 60 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk GRONDig, Triodos en BioNext, voor de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zij en hun achterban wandelden dinsdagochtend met het plan onder de arm naar Den Haag. De wandeling startte op de boerderij in Delfgauw, waar minister Schouten in 2018 haar visie voor kringlooplandbouw presenteerde, en eindigde met trompetgeschal op de Hofplaats.

Lees het volledige plan op www.dewegvooruit.nl.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurinclusieve kringlooplandbouw is een landbouw-voedselsysteem waarin ecologische kringloopprincipes het uitgangspunt zijn: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen grondstoffen, dus zo min mogelijk van externe middelen zoals fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Mest wordt weer teruggebracht op het land. Er wordt met respect omgegaan met de natuurlijke omgeving. Een duurzame landbouw met een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-)water, gezonde producten en gezond vee. Ook de keten eromheen is duurzaam georganiseerd. Daarnaast verdienen boeren in dit systeem een goed inkomen en burgers zijn bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel.

Een overkoepelende toekomstvisie

In het plan schetsen de ruim 60 betrokken organisaties samen een overkoepelende visie voor de toekomst (2040). Het eerste deel van deze visie luidt als volgt: “Nederland is dan een land met een natuurinclusief kringlooplandbouw-voedselsysteem. Met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Met een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-) water, gezonde producten en gezond vee. Met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Met een circulaire, klimaatneutrale voedseleconomie, bewuste burgers die bereid zijn een reële prijs voor hun voedsel te betalen en boeren die een goed inkomen verdienen doordat ze een aantrekkelijke beloning krijgen voor het natuurinclusief en circulair produceren van voedsel. Ook toekomstige generaties willen met dit perspectief graag boer worden.” (Uit: Plan ‘De weg vooruit. 10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw’)

Sectoroverstijgend en landelijk gedragen

De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van onder meer: Kening fan ‘e Greide, Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Triodos Bank, Netwerk GRONDig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, It Fryske Gea, TAPP Coalitie, Bionext, Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, Boerenraad, Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie, Slow Food Youth Network, de BioTuinders, Landschap Noord-Holland, Biohuis, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Biowad, Louis Bolk Instituut, Soorten NL, Stichting Demeter, Bio-Logisch-Limburg, Aeres Warmonderhof, Terrestris, BD-vereniging, Zonnehoeve, de Fryske, Stichting Bio-Ki, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Natuur&Milieu, BioNederland, Hofweb en Grootouders voor het Klimaat.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *