Maximale capaciteit elektriciteitsnet bereikt

DOKKUM – Elektriciteitsstation Dokkum heeft de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Dit heeft gevolgen voor grootverbruikers van elektriciteit in de regio Dokkum en op Ameland en Schiermonnikoog. Netbeheerder Liander werkt aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en slimme oplossingen om op het bestaande net meer capaciteit te creëren. Pas als dat is gerealiseerd kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit – zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken – die zich in dit gebied willen vestigen of hier meer elektriciteit willen afnemen in hun vraag voorzien.  

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening.

Schiermonnikoog, Ameland, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Het elektriciteitsstation in Dokkum op het bedrijventerrein Betterwird voorziet (grote delen van) de Friese gemeenten Schiermonnikoog, Ameland, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van elektriciteit. Dit station heeft nu zijn maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit, dit heet congestie. Ondernemers in het nieuwe congestiegebied kunnen blijven rekenen op het vermogen waar ze op dit moment een contract voor hebben. Liander realiseert zich dat deze situatie voor ondernemers en instellingen die het raakt veel gevolgen heeft en werkt met man en macht om dit op te lossen. Dit duurt langer dan gewenst, omdat deze problematiek in heel Nederland speelt en netbeheerders te maken hebben met een groot tekort aan technici en materialen. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten en kleine ondernemers met een aansluiting niet groter dan 3×80 ampère.

Ameland en Schiermonnikoog 

Zowel op Ameland als op Schiermonnikoog hebben de elektriciteitskabels de afgelopen jaren hun maximale capaciteit bereikt waardoor ondernemers en instellingen op deze eilanden al geen extra vermogen konden krijgen. De eilanden zijn met kabels verbonden met elektriciteitsstation Dokkum, dat in de elektriciteitsbehoefte voorziet. Nu het elektriciteitsstation van Dokkum ook zijn maximale capaciteit heeft bereikt moeten ondernemers en instellingen op de twee Waddeneilanden die nu extra capaciteit aanvragen of zich hier willen vestigen wachten tot de uitbreiding van het elektriciteitsstation in Dokkum. Zowel Liander als TenneT, de  beheerder van het hoogspanningsnet, moeten hiervoor diverse werkzaamheden verrichten. Deze zijn naar verwachting in 2031 afgerond.

Vraag groeit sneller dan uitbreiding elektriciteitsnet 

Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in het gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. Zou de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit onbeperkt aansluiten, dan neemt de kans op stroomstoringen en langdurige stroomuitval in de regio toe. 

De netbeheerder kan de ondernemers op de wachtlijst pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Dit gaat Liander nu onderzoeken. In dit onderzoek vraagt de netbeheerder aan de grootste verbruikers van elektriciteit in het gebied om hun piekverbruik op een later moment te plannen of eigen energiebronnen in te zetten. 

Uitbreiding van elektriciteitsstation Dokkum 

De verzwaring en uitbreiding van elektriciteitsstation Dokkum kost veel tijd, onder meer door langlopende procedures en vergunningstrajecten. Daarnaast werken Liander en TenneT overal in Nederland aan de bouw, uitbreiding en verzwaring van het elektricteitsnet en kunnen niet alles tegelijk. Daarom zet Liander samen met de betrokken gemeenten in op het vlot doorlopen van procedures om sneller tot realisatie te komen. Dit is in het belang van de regionale economische ontwikkeling en het behalen van de klimaatdoelen.

Forse uitbreiding van het Friese elektriciteitsnet 

Om te kunnen voldoen aan de explosieve vraag naar elektriciteit in de komende decennia investeert Liander overal in Friesland fors in de uitbreiding van elektriciteitsstations en extra kabels. De netbeheerder breidt vrijwel alle stations in de regio flink uit en bouwt ook nieuwe stations. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst 347 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor 2022 – 2024 bedraagt in Friesland €536 miljoen. Hiermee bouwt Liander een toekomstbestendig elektriciteitsnet. Net als bij het wegennet duurt de grootschalige uitbreiding van energie-infrastructuur meerdere jaren. Dat brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee. Toegang tot elektriciteit is altijd een vanzelfsprekendheid geweest, maar we gaan naar een periode van schaarste. Iedereen, zowel consumenten als ondernemers en instellingen, moeten de komende jaren rekening houden met langere wachttijden voor een aansluiting op het elektriciteitsnet of voor het verkrijgen van extra vermogen.

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit. 

Bron Liander

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *