Marco Verbeek over Holwerd aan Zee

HOLWERD – Het begon in de kroeg aan de bar. Marco Verbeek, Hessel Hiddema en Theo Broersma kwamen op het plan van Holwerd aan Zee. Het was 2013 en sindsdien zijn er al heel wat getijen door de Waddenzee gegaan en is de barpraat tot een concreet project uitgegroeid. Verbeek houdt een presentatie tijdens het waddensymposium ter ere van de 50ste verjaardag van de Waddenvereniging. 

Holwerter Fiersichten

Sinds het jaar 2000 heeft Holwerd te kampen met krimp. Atelier Fryslân, een initiatief van de provincie Fryslân om de ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven, bedacht Fryslân aan Zee dat naadloos aansloot op de plannen van de drie Holwerters. In 2009 werd Holwerter Fiersichten gepresenteerd door Dorpsbelang Holwerd, waarin een visie wordt gegeven over de ontwikkelingsmogelijkheden van het dorp op het gebied van toerisme en recreatie, economie, voorzieningen, leefbaarheid en wonen. De in 2015 geopende Multifunctionele Accommodatie (MFA) is daarvan het eerste tastbare resultaat. Het is in dezelfde MFA waar Verbeek op 16 oktober zijn presentatie houdt.

Bordjesroute

Daarna waren er nog twee evenementen die van grote betekenis zijn geweest voor de plannen van het dorp. In 2010 was er een Dorpsreünie, waar vooral de verbroedering kwam bovendrijven en de liefde voor de plek die naast verpaupering nog steeds heel veel moois in zich bergt. Naar aanleiding van die Dorpsreünie werd op 17 oktober, tegelijk met de tweede dag van het Waddensymposium, een Bordjesroute geopend, langs bezienswaardigheden van het dorp.

Het dorpsfeest dat werd georganiseerd naar aanleiding van de actie Doch wat foar dyn doarp sloot af met het voornemen om in de toekomst niet meer in wijken afzonderlijk maar gezamenlijk het dorpsfeest te organiseren.

Duitse kust

De Holwerd aan Zee-makkers oriënteerden zich ook aan de Duitse kust. Daar hebben de dorpjes hun verbinding met de zee weten te behouden.

Verbeek vertelt dat ze contact zochten met veel partijen en dat ze uiteindelijk ook naar de Waddenvereniging gingen om uit de leggen wat ze in het hoofd hadden. Met knikkende knieën togen ze naar Harlingen, met de gedachte: “Als er iemand tegen is dan is het de Waddenvereniging.” Maar Arjan Berkhuysen was meteen enthousiast. Hij vond het zelfs een geweldig plan. De werkgroep Holwerd aan Zee kreeg ook natuurpartijen, dorpbewoners en gemeente Ameland aan zijn zijde.

Haalbaarheidsonderzoek

Er werd een haalbaarheidsonderzoek gedaan en daar kwam ondermeer uit voort dat er al gestart moest worden met projecten. Wacht niet, maar start alvast met onderdelen, was het advies. De Bordjesroute, de MFA en het Wadden Informatie Centrum Holwerd (WICH) in de Gereformeerde kerk zijn daar exponenten van. De MFA en de Bordjesroute zijn klaar, het WICH bijna. De drie mannen gingen ook naar minister Schulz en zij vond het een prachtig voorbeeld van ‘omdenken.’ Holwerd aan Zee zag in een bedreiging een kans, complimenteerde de minister het initiatief.

Dijkverhoging

Het project heeft extra kans van slagen, omdat onderdelen in het project toch al moeten gebeuren. De dijk moet verhoogd, de regio moet water kwijt kunnen en de geul naar Ameland zou er baat bij kunnen hebben. Die wordt nu jaarlijks voor miljoenen euro’s gebaggerd en zou via het spoelmeer beter op diepte gespoeld kunnen worden.

Het industriegebied dat aan de Grândyk ligt zou gesaneerd moeten worden, maar daar lijken de ondernemers wel aan mee te willen werken.

Leefbaarheid, banen en omzet

Als het project helemaal is uitgevoerd – Verbeek: “Het is in 2025 klaar!” – is de Waddenzee via Holwerd verbonden met de Friese meren. “De natuur wordt de winnaar.” Holwerd aan Zee is goed voor de leefbaarheid, het brengt werkgelegenheid met zich mee en omzet voor de plaatselijke ondernemers. Over tien jaar is er een maritieme sfeer te proeven in Holwerd.

Het dorp wordt ook geïntegreerd in de projecten van LWD2018, het wordt onderdeel van de Sense of Place cultuuroute, die vanaf Oerol op Terschelling langs de waddenkust te zien zal zijn. De verpauperde pandjes in het dorp worden opgeknapt en kunnen gaan dienen als hotelkamers.

Dijk van een wijf

Ieder jaar wil de initiatiefgroep een project realiseren, zodat er voor LWD2018 genoeg faciliteiten zijn voor de bezoekers van de Culturele Hoofdstad activiteiten en Holwerd aan Zee langzaam vorm krijgt. Er zijn plannen voor zwempoeltjes in dôbbes die weer passen bij de wellness trend en op de dijk wil Verbeek heel graag een groot beeld van aarde en zoden in de vorm van een liggende vrouw: “Een dijk van een wijf.”

Dit gaat gebeuren

Met enthousiasme en met de voeten in de klei vertelt Verbeek over de plannen. Hij noemt het een doorbraak voor mens en natuur. Het mooiste van alles: “Niemand gaat er voor liggen.” Iedereen die ze benaderen ziet het zitten en wil meewerken. Hij sluit zijn presentatie af en zegt zonder aarzeling: “Dit gaat gebeuren!”

⇒ op Waddenpost is nog veel meer over Holwerd aan Zee te vinden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *