Lenie ’t Hart: “Stop dierproeven'

PIETERBUREN – Lenie ’t Hart is tegen dierproeven op zeehonden. Ze doet een dringend beroep op het ministerie van LNV om de plannen van onderzoeksinstituut IMARES voor dierproeven met tientallen zeehonden in het oostelijk waddengebied en de Dollard onmiddellijk te verbieden.

IMARES wil met ingang van september van dit jaar in het oostelijk waddengebied, de Dollard en het Duitse wad van 2009 tot 2014 jaarlijks enkele tientallen zeehonden vangen, met lijm een zender achter op de kop plakken en vervolgens weer vrijlaten. Bij eerdere proeven werd op Vlieland een zeehond met een zender op de kop dood aangetroffen. Het dier bleek verhongerd te zijn.

De zender – in verhouding vergelijkbaar met een kleine schoenendoos tussen de schouderbladen van zwemster Marleen Veldhuis – moet informatie geven over de bewegingen van de zeehond. Door de zender zijn de zeehonden echter niet meer in staat om normaal hun voedsel te vangen, waardoor ze kunnen verhongeren. Een zender op de kop veroorzaakt onnatuurlijk gedrag en deze dierproeven leveren daardoor onbetrouwbare resultaten op.

Het Nederlands-Duitse onderzoeksinstituut FlowMotion (Delft/Weener) heeft in opdracht van de Zeehondencrèche onderzoek uitgevoerd naar de effecten van zenders, zoals die ook door IMARES worden gebruikt. Het toonde aan dat er een grote verstoring van de waterstroom plaatsvindt, waardoor de zeehond moeilijker kan duiken, veel meer energie verbruikt en niet goed meer vis kan vangen. Een wetenschappelijke publicatie hierover van de biologen van de Zeehondencrèche verschijnt binnenkort in het European Journal of Wildlife Research.

Het onderzoek door IMARES moet van het ministerie worden gedaan om de gevolgen vast te stellen van het heien en andere bouwactiviteiten in de Eemshaven voor de bouw van de daar geplande energiecentrales. De Zeehondencrèche heeft uit eigen onderzoek en voortdurende observaties reeds vastgesteld dat dergelijke activiteiten geen verstoring voor zeehonden opleveren en dat daar helemaal geen dierproeven voor nodig zijn.

De enorme verstoring van het vangen van de dieren (met netten temidden van grote groepen zeehonden), het dierenleed dat wordt veroorzaakt door het fixeren van de zeehonden (omdat de zender moet worden aangebracht op een droge vacht en de lijm minutenlang moet drogen; soms veroorzaakt de warmteontwikkeling daarbij brandwonden) en de problemen waarmee de gezenderde dieren worden opgezadeld vormen voor de zeehonden een vele malen groter probleem dan de bouwactiviteiten in de Eemshaven.
Bron: Zeehondencrèche Lenie ‘t Hart

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *