Kleiduiven houden Ballumer gemoederen bezig

BALLUM – Ballum is boos, althans een deel van de Ballumers. Er is een vergunning afgegeven voor een kleiduifschietbaan met clubhuis op het vliegveld, nabij het zonnepark. Er is verontwaardiging bij vele badgasten en Ballumer Jane Bakker heeft bezwaren.

Bakker beheert huisjes op het aangrenzende park van Roosdunen en vreest dat het met de uitbreiding van de schietpartijen op het vliegveld, gedaan is met de rust op het park. De schoten zijn zelfs in het dorp Ballum zelf te horen en ook daar is de Ballumer alles behalve blij mee. Bakker roept haar dorpsgenoten en gasten op bezwaren in te dienen bij de gemeente. 

Schietsportvereniging De Grauwe Duun vroeg de vergunning aan en kreeg die na overleg met de gemeente. De baan en het clubgebouw zijn gesitueerd aan de oostkant van het zonnepark.

Bakker vreest dat de activiteit op het vliegveld verstrekkende gevolgen zal gaan hebben voor het leef- en ondernemersklimaat van Ballum, de camping en voor bungalow- en caravaneigenaren. Zij is bang dat gasten het geschiet zat worden en Ballum gaan mijden. De schietvereniging (niet de Jagersvereniging, zoals abusievelijk in de ingezonden brief staat) schiet al jaren in de winter en het voorjaar kleiduiven op het vliegveld. “Alle keren hebben we overlast ervaren”, zegt Bakker.

Robert Oud is voorzitter van de schietvereniging. Volgens hem is er niets aan de hand, de schietbaan schuift alleen een beetje op. Als er nu wordt geschoten, dan is het dichtbij Roosdunen. De nieuwe baan ligt 800 meter verder van het kampeerterrein verwijderd. De Schietvereniging heeft overlegd met de gemeente en sprak met Fabian Kock van Dorpsbelang Ballum, laat Oud weten en Roosdunen weet ook al jaren van de plannen. Tot nu toe werd De Wijde Blik van Roosdunen gebruikt als kantine tijdens wedstrijden van De Grauwe Duun. De nieuwe locatie geeft juist minder overlast, zegt Oud, omdat hij verder van het kampeerterrein ligt en omdat er noordwaarts geschoten gaat worden, van het dorp af. En wat de overlast betreft: "Wij schieten al 20 jaar en ik heb nog nooit een klacht gehoord." Bovendien zijn de plannen al jaren bekend, pareert de voorzitter de recent opgestane bezwaarmakers.

Gemeente Ameland geeft aan dat er vanaf 1 maart tot half juli niet geschoten mag worden. Als er is vastgesteld dat er geen broedgevallen aanwezig zijn, kan het kleiduifschieten eerder beginnen. Zodra er gemaaid wordt mag er ook weer worden geschoten. Afgelopen voorjaar zat er welgeteld één scholekster te broeden, weet Robert Oud en hij vermoedt dat die er wel weer gaat zitten. Die heeft geen last van de zonnepanelen en ook niet van de kleiduiven.

De vereniging heeft onafhankelijk van de gemeente onderzoeken laten doen en daaruit blijkt dat het verleggen van de baan geen nadelige gevolgen heeft voor flora, fauna, bewoners en gasten. De vereniging is al 6 tot 7 jaar met de plannen bezig, in navolging van de plannen van de gemeente om het vliegveld op te waarderen en een strook voor recreatieve doeleinden beschikbaar te stellen. De gemeente vroeg ondernemers en verenigingen om mee te denken over de invulling en eventuele plannen te presenteren. Dat heeft De Grauwe Duun toen gedaan.

Vorig jaar zocht de schietvereniging een nieuw onderkomen voor de verenigingsactiviteiten, omdat de ruimte op Klein Vaarwater, waar de binnenschietoefeningen plaatsvonden, niet meer gebruikt kon worden wegens de verbouwing van De Boeg. Een vervanging is toen niet gevonden, waarna de vereniging het pistoolschieten heeft afgestoten. Het kleiduivenschieten is een andere afdeling van de zelfde vereniging en haar activiteiten vinden in de buitenlucht plaats. Het pistoolschieten verhuist niet mee naar het vliegveld.

Kampeerterrein Roosdunen vond het kleiduivenschieten tot nu tot geen bezwaar. Het was eens in de zomer en dan later in het jaar wat vaker. De nieuwe plannen voorzien in veel meer activiteit en dat begint precies in het zomerseizoen. Theo Faber heeft namens Roosdunen een bezwaar ingediend bij de gemeente. Bij meer schietactiviteit in juli en augustus kan het niet uitblijven dat de caravankampeerders er last van gaan krijgen. Faber gunt iedereen zijn hobby maar vermoedt dat het belang van enkele hobbyisten en het algemeen belang voor Ballumers en kampeerders scheef gaat groeien. Dat gaat klachten opleveren, vreest hij.

Dorpsbelang Ballum is ook om een reactie gevraagd, lees hem hier

lees hier de ingezonden brief van Jane Bakker

Volg PA ook op Twitter

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *