It Fryske Gea vraagt leden mening over rol van beschermer in de toekomst

BEETSTERZWAAG – Hoe moet de rol van It Fryske Gea als beschermer van natuur en landschap in de toekomst worden ingevuld? De provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân bestaat 85 jaar en vindt dit een mooie gelegenheid voor bezinning. It Fryske Gea betrekt haar leden daar graag bij en vraagt ze daarom hun mening over een aantal aspecten van haar werk via een ledenraadpleging en een essaywedstrijd.

Natuur en landschap zijn erg belangrijk voor mensen, planten en dieren. Natuur en landschap zijn ook het bestaansrecht van It Fryske Gea. De vereniging is in 1930 ontstaan uit zorg over het verdwijnen ervan. Inmiddels beschermt It Fryske Gea al 85 jaar natuurterreinen door aankoop en zorgvuldig beheer. Zo zijn gebieden blijven bestaan die rijk zijn aan natuur en waar te zien is hoe de natuur zich in wisselwerking met het menselijk gebruik heeft ontwikkeld.

Buiten de natuur gebieden zien we dat er steeds minder plek is voor planten en dieren en dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat door intensiever gebruik en schaalvergroting. Het Friese landschap wordt op een toenemend aantal plaatsen gedomineerd door bedrijfsterreinen, grote stallen in strakke monotone weiden, autowegen en windmolens. Deze en nog komende veranderingen vragen om een bezinning. Hoe moet de rol van It Fryske Gea als beschermer in de toekomst worden ingevuld?

De 85ste verjaardag van It Fryske Gea is een mooie gelegenheid voor deze bezinning. It Fryske Gea betrekt haar leden daar graag bij en vraagt ze daarom om hun mening over een aantal aspecten van haar werk via een ledenraadpleging. Daarom wordt deze week aan duizenden leden een digitale enquête verzonden met vragen over een aantal aspecten die relevant zijn voor het werk van de vereniging.

Verder worden de leden opgeroepen een essay te schrijven. Het essay schetst een beeld hoe de natuur in Fryslân er over vijftien jaar uitziet en welke rol de dan honderdjarige vereniging It Fryske Gea als natuurbeschermingsorganisatie daarin heeft. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen waarna de beste tien essays worden gepubliceerd op de website en aan het winnende essay aandacht wordt besteed in het verenigingsmagazine. Meer informatie over de ledenraadpleging en het essay is te vinden op de website van de vereniging: www.itfryskegea.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *