Ingezonden – Vertragingen veerboten Ameland-Holwerd

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Discussie vertragingen veerboten Ameland-Holwerd vice versa: mogelijke oplossingen

Verschillende verhalen doen de ronde over de vertragingen van de veerboot Holwerd – Ameland. Momenteel is er een uursdienstregeling van toepassing. Om oplossingsrichtingen in beeld te krijgen zal eerst een goede analyse moeten worden gedaan en moeten de feiten op rij worden gezet. Dat gebeurt thans niet door de rederij Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) en de gemeente Ameland. Deze partijen hebben de handen ineengeslagen en zij geven eenzijdig de beheerder van de Waddenzee, Rijkswaterstaat, de schuld van de vertragingen van de veerboot. Volgens Wagenborg zou er vaker en dieper moeten worden gebaggerd om de vertragingen te voorkomen. De kosten hiervan komen dan voor rekening van Rijkswaterstaat.

De feiten op rij. De veerboten zijn de afgelopen decennia steeds groter en breder geworden en de diepgang van deze boten is toegenomen.

Om de dienst Holwerd – Nes uit te voeren maken de veerboten gebruik van de Waddenzee. Die kenmerkt zich door de daar heersende dynamiek van eb en vloed. Een technisch gegeven hiervan is dat het kombergingsgebied van het Borndiep niet groter is dan dat het is. Dit betekent dat er met eb niet genoeg water naar de Noordzee kan stromen om de geul op diepte te houden. Dit is al decennia, zo niet eeuwen het geval. Daar komt nog bij dat de veerhaven Holwerd nagenoeg op de voormalige verbindingsdam van Teding van Berkhout uit de 1870-er jaren en tegen het wantij aan ligt. Het wantij is het gebied waar de twee vloedstromen van het Friese zeegat en het Borndiep elkaar tegenkomen. Dit is het hoogste gedeelte van het Friese wad.

Met deze kennis over de Waddenzee zijn de volgende structurele oplossingen denkbaar.

  1. het wijzigen van de dienstregeling van een uursdienst naar een anderhalf uursdienst. Met zo'n dienstregeling kunnen de meeste vertragingen worden voorkomen. Immers wordt er in feite door de huidige vertragingen min of meer al een anderhalf uursdienst gevaren. Een uurs dienstregeling is alleen op die tijdstippen mogelijk als de waterstand boven NAP is, de vervoersstromen niet te groot zijn en het gewicht van het  vrachtverkeer niet te zwaar is. Aparte boten voor alleen (zwaar) vrachtverkeer kan hiervoor een oplossing zijn.
  2. de veerhaven zo'n 6 km verplaatsen in westelijke richting ter hoogte van het dorp Ferwerd (Friesland). Tevens de route te verleggen via het Scheepsgat en het Danziggat. 

Het vaker en dieper baggeren zoals WPD en de gemeente Ameland in de media ventileren is volstrekt geen oplossing voor de vertragingen. Vanwege de dynamiek van de Waddenzee is baggeren het spreekwoordelijk "water naar de zee dragen" en bovendien een schijnoplossing die ons allen ontzettend veel en onnodig geld kost (miljoenen euros).

Tenslotte. WPD kan twee veerboten inzetten. Regelmatig blijft de tweede boot aan de kade liggen, waardoor vertragingen blijven in plaats van worden weggewerkt ofwel mensen achterblijven en soms een paar uur moeten wachten om vervolgens te worden overgevaren. Een service verlenend bedrijf zou de tweede boot wel inzetten. De vraag is waarom WPD in deze situaties dat niet doet. Gaat het WPD om het aanpakken van het werkelijke probleem of draait het hier enkel en alleen maar om geld?

Jaap Bruin

Badweg Hollum

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *