Ingezonden – Op ramkoers met eerste editie van Rôggefestival

HOLLUM – Het bestuur van Stichting 't Rôggefeest kreeg een formeel schrijven van enkele ondernemers en in deze Ingezonden geeft het bestuur uitleg. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Op ramkoers met eerste editie van ’t Rôggefestival

’t Rôggefeest is 33 jaar geleden gestart om onze gasten een extra vermaak te bieden. Het is gegroeid tot een volwaardig feest, waar zo’n acht tot tienduizend bezoekers op afkomen. Het bestond uit een middagprogramma met straattheater en daarna een Rôggeparade als overgang naar het avondprogramma met verschillende muziekpodia, dat door de horeca werd gedragen.

De afgelopen jaren zien we dat de inkomsten afnemen en dat de kosten stijgen. Ook de horeca levert via sponsoring een minder substantieel deel dan in het verleden het geval was. Bovendien gaf de horeca aan dat ze die dag niets verdienen gezien de kostenposten van extra personeel, podia en muziek. Verder hebben wij als organisatie steeds meer te maken met (terechte) eisen die gezaghebbenden aan ons feest stellen, omdat het in de openbare ruimte plaatsvindt; denk aan beveiliging, veiligheid en geluidsniveaus.

Om dit feest voor de toekomst levensvatbaar te houden, hebben we dit jaar besloten om het avondprogramma in eigen hand te nemen en een ander invulling daarvoor gemaakt. Niet alleen hierom: uit onderzoek onder de inwoners van Nes aan het begin van 2018, kwam naar voren dat een aanzienlijk percentage wel degelijk overlast ondervond van ’t Rôggefeest.

Het avondprogramma vindt nu plaats op een apart festivalterrein buiten het dorp, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De horeca speelt hierin geen rol en kan die dag haar normale bedrijfsuitvoering verrichten.

Na samenspraak met verschillende partijen – waaronder alle horecaondernemers in Nes – hebben wij voor de nieuwe invulling van het festival in februari 2019 een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Onder een aantal voorwaarden (waaronder de eindtijd van 01.00 uur) hebben wij deze vergunning gekregen.

Tot onze grote verbazing ontvingen wij drie dagen voor het feest een formeel schrijven van een juridisch adviseur namens de horecaondernemers van Restaurant Binnen, De Herberg, Café de Lichtboei, De Klimop en Snackbar Het Markpleintje.

Hierin eisen zij een andere indeling van het dorpsterrein, omdat hun ondernemingen niet meer vrij toegankelijk zouden zijn, waardoor een omzetdaling wordt verwacht. Voor deze schade worden wij als Stichting, maar ook de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Enkele citaten uit dit schrijven:

Het is onrechtmatig om de toegang tot de ondernemingen te beperken,

Het handelen in overeenstemming met de door gemeente verstrekte vergunning wordt als onbehoorlijk bestuur gekwalificeerd.

Het bestuur herkent zich in het geheel niet in deze aantijgingen, die bovendien veelal gevuld zijn met veel argumenten die niet kloppen. Zekerheidshalve hebben we advies ingewonnen bij Brouwer Advocatuur. Mede op basis hiervan hebben we deze ondernemers laten weten, dat wij niet op hun eisen kunnen en mogen ingaan. De Stichting is immers gebonden aan de vergunningsvoorwaarden die de Gemeente Ameland stelt.

Wat ons met name frustreert is de wijze waarop we zijn aangesproken, deze is beneden alle peil. Zoiets werkt niet motiverend voor het bestuur en ook niet voor de grote groep vrijwilligers die de Stichting daarbij ondersteunt.

“Waar doen we het voor met dit gedoe eromheen, we hebben ook wel wat anders te doen”, is een veel gehoord citaat van de vrijwilligers.

Alle vrijwilligers zetten zich enorm in om een mooi feest voor onze gasten en de eilanders te organiseren. Zij stoppen allemaal heel veel vrije tijd, sommigen zelfs hun gehele vakantieperiode, in de realisatie van de festiviteiten rondom het Rôggefestival.

Samen kunnen we er mooi feest van maken, maar dat vraagt wel ondernemerschap dat verder kijkt dan de omheining van het terras. We prijzen ons daarom gelukkig met de andere horecaondernemers die dat wel kunnen.

Bestuur stichting ‘t Rôggefeest

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *