Ingezonden: Holwerd aan Zee, het begint te kraken

HOLLUM – Oud zeeman Willem Wilstra denkt na over de tunnel naar Ameland en over Holwerd aan Zee. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

 Holwerd aan Zee, het begint te kraken

Dagelijks wordt ervaren dat de Waddenzee haar eigen gang gaat. Met name het dynamische getij speelt sommigen parten met het uitvoeren van hun werk. Met veel geld probeert men de economie naar hun hand te zetten en dan krijg je gedonder met het milieu, Co2, Pfas, Stikstof, troebel water, kraamkamer en leefmilieu van de vissen wordt vernietigd!

En de oplossing is zo simpel, elke dag twee keer stroom er vers Noordzeewater de Waddenzee binnen, om het leven erin te houden. Het meegevoerd cediment zou weer in kwelders opgevangen moeten worden. De veerboten zouden weer op tij moeten gaan varen, de toeristen passen zich wel aan.  Het is een kwestie van organiseren en het milieu heeft er baat bij.

Momenteel worden drie varianten bestudeert hoe in de toekomst het beste Ameland bereikt kan worden. Via Holwerd of Ferwerd of een tunnel. Moeilijk in te schatten hoe het er over 50 jaar bij ligt.

Daarom lijkt mij een tunnel vanaf Holwerd naar Buren de beste optie en toekomst bestendig. De auto’s aan de vastewal laten en de passagiers met electro bussen en idem vrachtwagens door de één buistunnel te vervoeren (goedkoopste oplossing) en dezelfde bussen constant over het eiland te laten rijden zodat het eiland auto luw wordt.

Holwerd aan Zee kan van de oude pier profiteren om er een boulevard van te maken en ’s nachts de duisternis te laten beleven. De geul die aan de oostkant naast de pier moet worden aangelegd, kan vervallen omdat het geen bestaan kan hebben vanwege aanslibbing zodat ook de dure zeesluis geschrapt kan worden.

Men zou zich beter kunnen richten om binnendijks een mooie jachthaven aan te leggen met verbinding naar de Dokkumer Ee. Dus alles met zoet binnenwater, geen verzilting. Geen gebagger in de geul wat om het jaar 250.000 euro moet kosten. De voorbeelden liggen in het Groningse Noordpolderzijl, Greetsiel in Oost Friesland en nog enkele Wadhavens in Duitsland.

Willem Wilstra – Drachten

Oud zeeman, reddingbootschipper en toezichthouder op de Waddenzee bij seimisch onderzoek

 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *