Ingezonden – Briefschrijvers maken zich bekend

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

– de briefschrijvers van de huis aan huis flyer Reactie eindadvries OPP hebben hun namen vrijgegeven, ze staan onder dit schrijven – ze zijn 12 december bij de Raadscommissievergadering aanwezig en proberen inspreektijd te krijgen –

REACTIE eindadvies OPP 

maatregelen ter verbetering van de veerverbinding Holwerd-Ameland 

Ameland, 10 december 2016 

Beste mede eilanders, 

Dit is een open reactie op het eindadvies van het Open Plan Proces (OPP). Deze reactie is opgesteld door een aantal inwoners en ondernemers van Ameland. Om maar met de deur in huis te vallen: 

 • Wij zijn het niet eens met het eindadvies. 
 • Wij zijn van mening dat met dit advies slechts een deel van de vertragingen wordt opgelost terwijl het streven zou moeten zijn om (nagenoeg) alle vertragingen nu op te lossen. Ameland heeft gewoon recht op een betrouwbare veerverbinding. 
 • Wij zijn van mening dat het eindadvies een aantal nadelige gevolgen heeft terwijl het vrij eenvoudig gewoon beter kan. 

Met deze huis-aan-huis flyer willen wij het volgende bereiken: 

A. Onze mede eilanders informeren en kritisch laten kijken naar het eindadvies van het OPP 

B. Een eenvoudige alternatieve oplossing aanreiken 

C. Mede eilanders mobiliseren om op te komen voor een betrouwbare veerverbinding 

D. De stuurgroep-OPP bewegen om het eindadvies te herzien 

Om het kort te houden schrijven we geen verdere inleiding maar verwijzen wij u naar de website van het OPP (www.oppameland.nl), naar de website van de gemeente Ameland en naar de nieuwsbrief van rederij Wagenborg van 3 december j.l. Tevens wijzen wij u op de openbare presentatie van het eindadvies op dinsdag 13 december a.s. om 20:00 uur in de Burgemeester Walda School te Nes. 

De maatregelen uit het eindadvies kort samengevat (bron: OPP) 

Om op korte termijn de vertraging te verminderen, stelt de stuurgroep een aantal maatregelen voor: 

 1. Het realiseren van één bochtafsnijding in de vaargeul en het nader onderzoeken van de haalbaarheid van een tweede bochtafsnijding. 
 2. Het aanbrengen van 30 minuten inlooptijd (“de knip”) in de dienstregeling, waardoor in de ochtend ontstane vertragingen niet doorwerken naar de middag. 
 3. Doorvoeren van enkele optimalisaties in het proces van in- en uitladen. 
 4. Het realiseren van een sneldienst, door extra inzet van een ander type boten, met name gericht op eilandbewoners en forensen. 
 5. Het optimaliseren van het baggeren van de vaargeul. 

A. Kritisch kijken naar deze maatregelen: 

 1. Op zichzelf is een bochtafsnijding een prima idee, maar -let wel- dit is qua vergunning nog niet geregeld dus het eventuele gunstige effect kan nog niet worden meegeteld als tijdwinst. 
 2. Het aanbrengen van de “knip” in de dienstregeling geeft alleen een verbetering bij vertraging in de ochtend. Deze vertraging zal niet of nauwelijks meer doorwerken in de middag. Wanneer er ’s middags sprake is van tegenzittend tij heeft deze maatregel geen enkel effect en is het dus een overbodige maatregel met bovendien een aantal specifieke nadelen: 
  • Aansluiting bussen en taxi’s: De bussen en de taxi’s moeten om 12:15 uur passagiers ophalen bij de boot terwijl ze er om 12:45 uur ook mensen moeten afleveren voor de 13:00 uur boot. Dit is niet mogelijk met dezelfde dienst. Wanneer men geen extra capaciteit heeft of kan inzetten staan passagiers die met de 13:00 uur boot willen dus noodgedwongen al om ca. 12:05/12:15 uur op de steiger.
  • Forensen A-H en H-A: De structureel groeiende groep forensen maakt lange werkdagen. Deze mensen gaan nu met de 17:30 uur boot weer naar huis maar dat wordt straks dus 18:00 uur. Men is dus in het meest gunstigste geval om 19:00 uur weer thuis. Al met al dus weer een half uur later. 
  • Dit geldt natuurlijk ook voor een grote groep forensen die komt werken op Ameland. Omdat in de middag ontstane vertragingen niet worden aangepakt kunnen de forensen er nog steeds niet op rekenen dat de boot op tijd vertrekt wanneer ze weer naar huis gaan. 
  • Effect per saldo: Het aanbrengen van “de knip” in de dienstregeling zal voor slechts een beperkt deel van de afvaarten een verbetering betekenen voor het tijdig varen van de veerboot. Voor het overgrote deel van de situaties is het een overbodige maatregel. 
 3. Het optimaliseren van het laden en lossen is teveel “wetenschappelijk” bekeken als een technisch logistiek proces zonder menselijke variabelen. Er wordt aan voorbij gegaan dat we te maken hebben met badgasten die voor hun ontspanning naar Ameland komen. Op dit moment kun je -zeker bij een wat drukkere boot- al goed waarnemen dat er een behoorlijke tijdsdruk staat op het laden en lossen. Er is wat dit betreft regelmatig “stress” waarneembaar en dat wordt ongemerkt toch overgebracht op de passagiers en dus op onze gasten. En dat zou dan nog sneller moeten kunnen? De vraag is misschien niet of het kan maar of je het zou moeten willen. 
 4. Het realiseren van een sneldienst zou op zichzelf een prima idee kunnen zijn en is ook vooral “des ondernemers”. Echter, dit mag natuurlijk niet worden verward met de stiptheid en de betrouwbaarheid van de reguliere dienstregeling. Bij een vertraagde dienstregeling moet de oorzaak daarvan worden aangepakt en moeten we niet een (duur betaald) alternatief gaan aanbieden in de vorm van een sneldienst. 
 5. Het optimaliseren van het baggeren van de vaargeul is een prima maatregel maar zou natuurlijk net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het goed onderhouden van de snelweg A7 Groningen-Amsterdam. 

B. Eenvoudige alternatieve oplossing 

Wil je maximale betrouwbaarheid van de veerverbinding dan is een 5-kwartier dienstregeling de meest eenvoudige en beste oplossing (1e boot 06:00 uur af Ameland / laatste boot 19:45 of 20:45 uur af Holwerd). Hiermee kan de boot weer voor >95% volgens dienstregeling vertrekken en weet iedereen waar hij aan toe is. Het is dan ook verbazend dat deze oplossing zo sterk van de hand wordt gewezen door het OPP. Men heeft laten berekenen dat deze variant de eilander economie wel 12 miljoen euro per jaar kost. Dit berekent men door te stellen dat op drukke (vrij-)dagen twee boten minder varen en dat deze mensen dus ook nooit op het eiland komen. Een vreemde redenatie. In ieder geval is duidelijk dat men als uitgangspunt heeft genomen dat er maar twee veerboten zijn met een vaste capaciteit en vol=vol. Deze capaciteit is de laatste 14 jaar al niet meer gewijzigd terwijl het vervoersvolume (en dus ook de omzet) zeer sterk is toegenomen. Wordt het dan niet eens tijd voor meer capaciteit in de vorm van een derde veerboot? Met bijvoorbeeld de “MS Monnik” (die in feite 365 dagen per jaar als reserveboot voor de kant ligt in Lauwersoog) zou het capaciteitsprobleem op o.a. de drukke vrijdagen al met enkele afvaarten zijn opgelost en wordt er bovendien extra capaciteit en flexibiliteit gecreëerd voor de nog steeds toenemende drukte naar Ameland. Om de drukke dagen te ontlasten zou tevens gedacht kunnen worden aan meer spreiding van het vervoersaanbod. Dit kan onder andere door te sturen op basis van tarief. 

C. Mede eilanders mobiliseren om op te komen voor een betrouwbare veerverbinding 

Om het eindadvies van het OPP te kunnen herzien is zoveel mogelijk steun nodig van de eilander bevolking. Geef eenvoudig uw schriftelijke steun. Stuur een e-mail aan: reactie.opp.ameland@gmail.com

Geef in uw bericht in ieder geval duidelijk aan:

 • Dat u herziening wilt van het eindadvies van het OPP. Dat u voor de 5-kwartiers dienstregeling bent. 
 • Uw NAW gegevens 

Heeft u tijd? Kom naar de presentatie van het eindadvies van het OPP op dinsdag 13 december a.s. om 20:00 uur in de Burgemeester Walda School te Nes en luister kritisch. Wie wil kan ook hier zijn stem laten horen. 

D. De partijen in het OPP bewegen om het eindadvies van het OPP te herzien 

 • We gaan er vanuit dat het OPP inziet dat de door hen voorgestelde maatregelen slechts beperkt bijdragen aan het verbeteren van de dienstregeling.
 • We gaan er vanuit dat het OPP het eindadvies herziet en alsnog kiest voor de 5-kwartiersdienstregeling op basis van de hier genoemde inhoudelijke argumenten. 
 • We gaan er vanuit dat het OPP inzet op voldoende veerboot capaciteit en mogelijkheid tot groei van het vervoersvolume. 
**De NAW gegevens van de opstellers van dit huis-aan-huis bericht zijn bekend bij de gemeente Ameland en Stuurgroep van het OPP

De opstellers van het bericht zijn:

Fabian Kock

Camminghastraat 16

9162 EM Ballum

06-27032388

Jurrian de Vries

Hollumerweg 18

9162 EJ Ballum

06-22973922

Theo Faber jr.

Reddingbootweg 26

9161 CD Hollum


 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *