Ingezonden – Algemeen Belang Ameland geeft uitleg

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Duidelijkheid

Nu de rook is opgetrokken willen wij duidelijkheid geven richting de eilanders over onze tegenstem voor het plan Westers.

We gaan eerst terug richting 2012, de tijd dat wij in de oppositiebanken zaten.

Er werd een plan gepresenteerd om in het verpauperde zwembad naast hotel Noordsee als extra faciliteit voor het hotel een wellness accommodatie te realiseren.

Ook onze fractie was destijds enthousiast over deze plannen, totdat duidelijk werd dat e.e.a. moest worden opgezet mét luxe vakantieonderkomens.

Vanaf dat moment heeft onze fractie zich kritisch opgesteld ook richting de zgn. Kaders waar nu iedereen over valt als zijnde vaststaande kaders.

Er werd ook aangegeven dat we altijd nog terug konden en er “niet aan vast zaten.“

In het raadsbesluit van destijds lezen we echter dat deze richtinggevend waren en “in principe“, achteraf was het beter geweest om te spreken van een ja of een nee.

En ook al zijn die zgn. kaders in de loop der jaren steeds bijgesteld, dan nog zijn ze met betrekking tot de hoogte niet in overeenstemming met die kaders.

Het hoogte van het hoofdgebouw (meer dan 10 meter) en de lodges (8,50 meter) zijn in onze ogen onacceptabel.

Ook het feit dat er steeds een kader is aangegeven van 2 bouwlagen voldoet zeker niet.

Overigens is er in de raadsvergadering afgelopen week niet gestemd over het plan op zich, dat kan nog altijd aangepast worden door de opdrachtgevers, maar over het bestemmingsplan waarin ruimte gegeven moet worden aan logies.

De verwijten van coalitiepartners begrijpen wij dan ook niet goed, tijdens de onderhandelingen dit voorjaar hebben wij een duidelijk voorbehoud gemaakt t.a.v. dit plan, dhr. Groenewold (A’82) heeft dit ook tijdens de vergadering bevestigd en dat het gevolgen kan hebben voor het oplossen van de andere vraagstukken uit het coalitieakkoord zou zeer teleurstellend zijn en zeker niet bijdragen aan de toekomst van ons eiland.

Op zich kan het oorspronkelijke wellness plan nu al gerealiseerd worden, daar hoeft het bestemmingsplan niet voor aangepast te worden.

Dat is helaas niet de bedoeling van de projectontwikkelaars, het geld moet verdiend worden aan de verkoop van de lodges.

Dat brengt ons bij de maatschappelijke onrust die de afgelopen jaren is gegroeid over de bouw van uitsluitend luxe vakantieonderkomens, en alhoewel onze fractie zeker niet tegen het luxe segment is, zijn wij van mening dat meer verscheidenheid economisch beter is voor ons eiland.

Wij willen dat toelichten met een voorbeeld:

Boomhiemke (Roompot, EuroParcs zo u wilt?) is bezig met het ontwikkelen van het park met luxe vakantieaccommodaties en daarvoor hebben ze begin juli al enkele tientallen luxe caravans geplaatst.

Op zich prima natuurlijk om alvast wat te verdienen, maar een wekelijkse rondgang leerde ons dat er in augustus niet meer dan 10% bezetting was.

In onze ogen heeft dat alles te maken met de prijs, het dubbele van wat de mensen gewend waren te betalen voor een caravan op Boomhiemke.

Wij kennen verhuurders die voor dezelfde prijs een bungalow verhuren en 35 weken bezetting hebben, m.a.w. wat is beter voor de economie van Ameland.

Namens de fractie van Algemeen Belang Ameland,

Jan B. Wijnberg

Fractievoorzitter.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *