Ingezonden – NAM trekt rookgordijn op 

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Antoon Kuhlmann reageert op de ingezonden brief van Henk Heeringa van de NAM.

NAM trekt rookgordijn op 

Iedereen weet dat men zonder geldig rijbewijs niet met een auto de weg op mag gaan. Heb je geen rijbewijs? Dan neem je rijles en doe je rijexamen. Zelfs Formule 1 coureur Max Verstappen moest tot zijn 18e verjaardag wachten voordat hij met een geldig rijbewijs de weg op mocht.

In Nederland hebben bedrijven een vergunning nodig om aardgas of andere delfstoffen te mogen winnen. De Minister van Economische Zaken verleent deze vergunning, al dan niet onder voorwaarden. Heeft men geen vergunning of voldoet men niet aan gestelde voorwaarden dan geen gaswinning. Dit geldt óók voor de NAM. Persbureau Ameland plaatste op 17 mei j.l. de reactie van Henk Heringa, medewerker van de afdeling Communicatie van de NAM, op het bericht dat de NAM nog steeds niet voldoet aan voorwaarden die de NAM zijn opgelegd om (nog) meer aardgas in de buurt van Ameland te winnen. Volgens deze reactie zijn de gevolgen van bodemdaling tot nu toe allemaal meegevallen en heeft de NAM zich ook niet als een brokkenpiloot gedragen. Wat een Calimero-reactie! De NAM trekt als het ware een rookgordijn op waarbij zij zich ook beroept op buitenlandse wetenschappers. Dit alles lijkt het feit te verhullen dat de NAM bij de gaswinning bij Ameland nog steeds niet aan voorwaarden voldoet en dus zónder geldige vergunning aardgas wint. Zoals dit voor het rijbewijs van Max Verstappen geldt, heeft ook de NAM geen vrijbrief.

Voor de duidelijkheid zet ik de feiten nog eens op een rijtje.

Op 21 maart 2013 besluit de Minister van Economische Zaken in te stemmen met het verzoek van de NAM om méér en lànger aardgas te mogen winnen bij Ameland. Aan deze instemming zijn voorwaarden verbonden, onder andere dat voor uiterlijk 1 juli 2015 een reeds in 2012 gestart onderzoek naar de effecten van bodemdaling tot genoegen van de Staatstoezicht op de mijnen (Sodm) moet zijn afgerond.

Zienswijzen, onder andere van het Actiecomité Waakvlam – Ameland Tegengas, legt de Minister naast zich neer.

Op 1 augustus 2013 behandelt de Raad van State beroepschriften tegen dit besluit van de Minister van EZ. Voor een impressie van deze zitting verwijs ik naar het bericht op deze website van 3 augustus 2015.

De Raad van State bepaalt in haar uitspraak van 30 oktober 2013 ingediende beroepsschriften ongegrond of niet ontvankelijk. De Raad van State heeft bij haar overwegingen het aanvullende onderzoek mee laten wegen dat de NAM tot genoegen van de Sdom vóór 1 juli 2015 moet uitvoeren.

Op 2 juli 2015 verzoek ik de Minister van Economische Zaken of de NAM dit onderzoek heeft afgerond en of de uitkomsten hiervan tot genoegen waren van de Sdom. Twee eenvoudige vragen, die met ja of nee te beantwoorden zijn. Enkele maanden later antwoordt het Ministerie dat het onderzoeksrapport er inderdaad is maar dat het nog steeds in behandeling is bij de Inspecteur-Generaal van de Sdom.

Op 9 november 2015 vraagt de Waddenvereniging het Ministerie handhavend op te treden bij de gaswinning bij Ameland omdat vier maanden na 1 juli 2015 nog steeds geen duidelijkheid is over het aanvullende NAM-onderzoek. Er volgen ook Kamervragen hierover.

Medio november 2015 maakt de Sdom bekend dat de uitkomsten van het aanvullende NAM-onderzoek goede kanten bevat, maar dat het onderzoek ook gebreken vertoont. De NAM krijgt een herkansing. Dit nieuwe onderzoek zou voor 1 februari 2017 moeten worden opgeleverd.

Dus wederom bijna twee jaar uitstel.

De NAM haalde een onvoldoende voor dit herexamen. Onlangs werd duidelijk dat het de NAM ook in de herkansing niet is gelukt om een studie op te leveren op basis waarvan het SODM kan beoordelen of gaswinning onder de Waddenzee veilig kan. Opnieuw geeft de Sdom de NAM echter de kans gegeven om het uitgevoerde onderzoek voor de tweede keer te verbeteren. Dit zou nu voor 1 november 2017 moeten zijn afgerond.

Ik heb alles eens op een rijtje gezet en grijp terug op de vergelijking met het rijden zonder rijbewijs. De NAM vergelijk ik maar met iemand die al lange tijd zonder geldig rijbewijs de weg op gaat en tot nu toe – gelukkig – geen ongelukken heeft veroorzaakt. De rijexaminator vraagt de NAM echter: “wat ga je doen als je er achter komt dat je onverantwoord hard rijdt? En weet je dan ook wat de gevolgen kunnen zijn?” De NAM komt dan pas na het nodige aandringen niet veel verder dan een aarzelend “ik ga in zo’n situatie remmen en wat minder gas geven; maar kan eigenlijk niet zeggen hoeveel minder en ik weet eigenlijk ook niet goed wat de gevolgen zijn van mijn gedrag”. Door de NAM weer een herexamen te laten doen, zou men bijna aan voorkeursbehandeling gaan denken.

Met vriendelijke groeten

Antoon Kuhlmann

Beek-Ubbergen


reacties op Facebook zijn mooi, maar reacties op het Forum Ameland zijn nog mooier. Daar zijn ze later veel beter terug te vinden. Reageren kan hier (inloggen kan ook met social network account)

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *