‘Hij lult je goudvis het water uit’

HOLLUM – Minister Henk Kamp was op de waddeneilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog op werkbezoek. Kamp is in zijn uitspraken een man van korte klappen. Zo vindt hij het “belachelijk” dat een bouwproject wordt stopgezet vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Ook vindt hij het “verschrikkelijk” dat boeren moesten worden uitgekocht om het vliegveld te kunnen gebruiken voor de bouw van het zonnepark, ondanks dat de wettelijke regeling die daarvoor bestaat. De minster van Economische zaken laat duidelijk merken dat hij zonneparken aardig vindt maar groot voorstander is van windenergie vanwege de grotere en constantere opbrengst. Hij wil Duitsland en Denemarken polsen over het toestaan van windturbines op Ameland en Schier. Er ligt een trilaterale afspraak dat er op de Waddeneilanden geen grote windmolens (meer) worden geplaatst. Het Deense eiland Fanø heeft drie grote staan en op Texel staat er een. Ameland beraadt zich op kleine molentjes, maar wat Kamp betreft is dat spielerei.

Proefboringen

Wat de proefboringen op de waddeneilanden en in de buurt ervan aanbelangt volgt Kamp de procedures en wordt in elke procedureronde opnieuw bekeken of de concessiehouder ook daadwerkelijk mag proefboren.

Vissenkom

Op Facebook wordt de minster een ‘zwetser’ genoemd. “Zet hem niet bij je vissenkom. Hij lult je goudvis het water uit.” Het Friesch Dagblad is vandaag ook niet mals over de minister: Hij wordt ‘onbetrouwbaar’ in zijn argumenten genoemd, en: “Tijdens zijn bezoek aan Terschelling maakte de minister de opmerking dat de bevolking terecht spreekt van Terschelling als een prachtig gebied. Maar, aldus de minister, dat zegt iedereen over zijn eigen omgeving waar een boortoren of windmolen moet komen. Met zo’n uitspraak probeert de minister het belang van het protest tegen gaswinning te verkleinen tot een kleinburgerlijk staaltje van eigenbelang. Het laatste is opnieuw een voorbeeld van het afleiden van het werkelijke probleem en van een poging tot demagogie. De Waddenzee is Werelderfgoed met een enorme ecologische betekenis. Die belangen proberen om te buigen naar kortzichtig eigenbelang is kwalijk. In de eerste plaats omdat de minister zijn verantwoordelijkheid jegens het Werelderfgoed niet goed uitoefent. In de tweede plaats doet de minister de mensen die de gerechtvaardigde belangen van de Waddenzee verdedigen geen recht.”

⇒ lees hier het stuk in het Friesch Dagblad

⇒ lees hier meer over aardgaswinning in Nederland

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *