Handhaving Ameland rammelt zonder stuur

BALLUM – De handhaving van gemeente Ameland rammelt en heeft onvoldoende sturing. Het zijn niet de woorden van de rekenkamercommissie die zich boog over de handhaving van de regels en het optreden als die regels worden overtreden, maar het is wel de conclusie.

Maandagavond 9 januari was de eerste raadscommissievergadering sinds een half jaar waar PA weer aan de pers tafel zat. Als het aan PA ligt is het niet de laatste. Dat wordt gesteund door het warme welkom van voorzitter Dirk Metz: "Welkom mevrouw De Jong, ik hoop dat het een blijvertje is." De gemeente, raad en raadscommissie hebben een reporter nodig. De Leeuwarder Courant heeft een redacteur met taakgebied Ameland, maar die zit toch op afstand en het wat kleinere nieuws vindt de LC al gauw "wat te lokaal" en neemt het dan niet mee, terwijl het voor de eilanders reuze interessant is. Kortom, de reporter van PA gaat weer naar de raadsvergaderingen en die van de raadscommissie om verslag te doen van klein en groot leed, mooie ontwikkelingen en om geklets voor de bühne bloot te leggen.

Dat de handhaving op het eiland rammelt wil het college eigenlijk niet horen. Die schoot in de 'ja maar' houding en schreef een reactie wat er op het gemeentehuis allemaal al is aangepast.

De rekenkamercommissie, een groepje van drie knappe koppen die vorig jaar namens de gemeente het toezicht en de handhaving van openbare orde en veiligheid onder de loep nam en maandag de aanbevelingen presenteerde, oordeelt dat van de vijf Waddeneilanden Ameland het meest gefragmenteerd werkt. "We zijn geen afrekenkamer," zegt Engbert Boneschansker er voor de zekerheid bij. Hij en zijn twee collega's deden onderzoek, schreven een bevindingenrapport en stelden praktische aanbevelingen op. 

Ameland richt zich bij handhaving vooral op drank en horeca, brandveiligheid en vakantiewoningen. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of een recreatiewoning permanent wordt bewoond of dat een huis voor permanente bewoning recreatief wordt verhuurd. Dat mag namelijk niet. De handhaving is "best wel aardig", zegt Boneschansker, om er vervolgens aan toe te voegen dat de beleidscyclus niet op orde is, uitvoeringsprogramma's niet als leidraad worden gebruikt, de evaluatie achterloopt, doelen niet SMART zijn geformuleerd en sturing ontbreekt. Toezichthouders bepalen zelf hun werkzaamheden, waarbij de waan van de dag vaak leidend en de uitvoering ad hoc is. Bovendien is er weinig wisselwerking en interactie tussen de toezichthouders, de extern ingehuurde boa’s en de politie. De aanbevelingen zijn om het rammelen weg te werken en de sturing te optimaliseren en op basis van prioriteiten de inzet en werkzaamheden van de toezichthouders te bepalen en de waan van de dag minder leidend te laten zijn.

Op één onderdeel is de handhaving op orde, zo lijkt het en zo heeft uw reporter aan den lijve ondervonden, al stond dit niet in het rapport van de rekenkamercommissie. Dat is de handhaving op het gebied van stenen in de gemeentelijke berm. Maar dat is mooi materiaal voor een column.  

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *