‘Gouden greep’ verhit gemoederen

BALLUM – De gemoederen tijdens de raadscommissievergadering raken verhit tijdens de behandeling van het onderwerp leerlingenvervoer per watertaxi.

Raadsleden, die in de volgende raadsvergadering moeten beslissen over de extra kosten van 36.000 euro per jaar, zijn overtuigd van nut en noodzaak van het leerlingenvervoer per watertaxi, maar niet tevreden over de manier waarop het project tot stand is gekomen.

Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie regelde burgemeester Albert de Hoop een pilot project waarbij Wagenborg met de watertaxi, de ouders, de kinderen, scholen en de taxi op het vasteland hun wensen en mogelijkheden op elkaar afstemden. Negen kinderen die allemaal onderwijs op het vasteland genieten omdat het eiland geen passende school heeft, varen heen en weer met de watertaxi van Wagenborg. Sommige kinderen varen dagelijks en anderen gaan op maandag heen en vrijdag terug.

Het was het initiatief van de burgemeester. De Hoop: “De portefeuillehouder neemt wel eens eigen initiatief omdat hij denkt dat er iets goeds gebeurt voor Ameland. Ik heb het bij mijn aanstelling al gemeld en heb een paar jaar geleden zelfs een oproep gedaan over een sneldienst over het wad.” De Hoop is verheugd dat hij het voor elkaar heeft gekregen. De raad voelt zich echter gepasseerd.

De raad was niet betrokken bij de besluitvorming over de pilot. Anneke Touwen (CDA) is boos: “De portefeuillehouder vraagt de raad om een krediet. We staan voor een voldongen feit. Waarom is de raad eerder niet gevraagd?” Ze heeft geen goed woord over voor de handelswijze van de burgemeester. “Het is goed voor de kinderen en voor de ouders, maar ‘uitproberen’ is een buitengewoon lichtzinnige benadering.”

Jan Verbiest (VVD) is ontstemd omdat de evaluatie van de pilot niet in een raadsvergadering is behandeld. “Het zoemt van de speculaties!”

Piet IJnsen (ABA) miste de open aanbesteding. Andere bedrijven met snel vervoer te water zijn buiten de aanbesteding gehouden. In IJnsens ogen had dat anders gemoeten.

Dirk Brouwer (A’82) noemt, net als Touwen, de calculatie ondeugdelijk.

De leerlingen gaan tegen gereduceerd tarief over. Wat Brouwer betreft hadden die onderhandelingen wel wat scherper gekund. “Was er bij Wagenborg niet meer uit te halen? We zijn toch een goede klant!?” De leerlingen gaan voor een basisbedrag van 100 euro over, de kosten voor vier passagiers. Er maken negen kinderen gebruik van het vervoer. Een van de ouders gaat mee als begeleider.

Rudolf Teuben meent dat de gemeente zich heeft overgeleverd aan Wagenborg.

Albert de Hoop legt het uit: De concessie personenvervoer ligt bij Wagenborg en de Tornado, de andere snelboot, is een open boot. Die is niet geschikt voor regulier leerlingenvervoer.

“Voor deze kinderen zijn speciale voorzieningen nodig. De kinderen moeten worden ingesnoerd en het schip moet het hele jaar door kunnen varen. Zo’n schip hadden we nog niet.” Toen kwam Wagenborg met een plan, vertelt hij. “Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.” Dat plan werd een pilot en de pilot kan na een positief besluit van de gemeenteraad regulier leerlingenvervoer worden. “Ik vond het een gouden greep.” De Hoop koos ervoor om eerst te testen en dan met een serieus voorstel te komen.

Tonnie Overdiep (PvdA) overziet. De raadsleden komen met zoveel vragen omdat ze het project niet eerder onder ogen hebben gehad, maar het initiatief is goed, meent hij. Bij een volgend plan komt De Hoop eerder met informatie. Deze keer drukte hij door om vooral geen tijd te verliezen.

De publieke tribune zit vol met ouders van kinderen die dankbaar gebruik maken van de nieuwe voorziening. Zij hopen dat de raad besluit om het krediet te vestrekken, zodat het leerlingenvervoer per watertaxi blijft.

Eeke Maters-Kapenga, moeder van een van de negen kinderen, houdt namens alle ouders een gloedvol betoog over de veranderingen ten gunste sinds de ingebruikname van de watertaxi. De veranderingen hebben de kwaliteit van het onderwijs en het sociale leven van de kinderen in zeer belangrijke mate verbeterd, vertelt Maters. De reis is korter en er zijn geen wachttijden meer. De kinderen zijn op tijd op school en op tijd thuis. Ze hoeven niet meer in lege schoolgebouwen rond te hangen en ze hoeven niet meer in de pauze lessen in te halen vanwege te laat komen. Voor de ouders is het rustiger en dat komt het welbevinden van het gezin ten goede. “Er is veel meer rust en structuur voor de leerlingen bereikt.”

De kinderen zelf willen niet meer anders. Maters denkt ook aan andere ouders die worstelen met de beslissing om hun kind wel of niet naar speciaal onderwijs op het vasteland te sturen. De watertaxi zal de drempel voor die ouders verlagen, meent ze. “Kinderen krijgen dan van begin af aan onderwijs passend bij hun ontwikkeling.” Het vervoer per watertaxi is geen luxe maar een bittere noodzaak. Maters tot de raad: “Wij vragen u dan ook met klem dit project te continueren.”

>>> lees hier meer over de raadscomissievergadering van 9-8-2010

– Ameland Nieuws op je iPhone? Laad dan de app Ameland Actueel.

– Ameland Nieuws op een andere smartphone? Laad dan de mobiele website ameland-actueel.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *