Gevaarlijke roest op NAM locatie Ameland

OERD – Er is roest geconstateerd aan de installatie van de NAM locatie op oost Ameland, waardoor de locatie tijdelijk werd stilgelegd op last van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De SodM deed eind april een inspectie en donderdag maakte de dienst bekend dat op 28 april de installatie gedurende twee weken niet had gedraaid.

De SodM

Inspecteurs constateerden flinke corrosie aan de koelinstallatie van de locatie, met kans dat er stukken materiaal naar beneden vallen die een gevaar voor de medewerkers vormen. Ook is er kans op lekkage met het gevaar van vrijkomen van gas geconstateerd. Dit had de medewerkers kunnen bedwelmen en had op een ontploffing uit kunnen draaien. Op 12 mei mocht de installatie weer gaan draaien, nadat de NAM enkele veiligheidsmaatregelen had genomen. De NAM is verplicht tot herstelwerkzaamheden die voor 1 september gedaan moeten zijn.

De SodM deed op 12 mei nogmaals een inspectie om te zien of de tijdelijke maatregelen voldoende zijn om weer op te starten. Dat bleek het geval en de stillegging werd opgeheven. De NAM heeft een hekwerk geplaatst rond de koelinstallatie om te voorkomen dat medewerkers eronder kunnen lopen. Daarnaast heeft de NAM een extra sensor geplaatst bij de koelinstallatie om bij lekkage de gasproductie direct veilig uit te kunnen schakelen.   

De NAM

De NAM reageert op het inspectierapport AME-1 door SodM. "Tijdens een inspectie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in april jl. aan NAM locatie AME-1 (oostkant van Ameland) is corrosie geconstateerd aan de gaskoelerbank. Een gaskoelerbank zorgt ervoor dat het gas op de juiste temperatuur de pijpleiding ingaat. Omdat corrossie mogelijk kan leiden tot een gaslekkage, is de gasproductie op de gaswinningslocatie AME1 op advies van SodM direct stil gelegd.

De corrosie en de status van de gaskoelerbank waren bij de NAM bekend door reguliere inspecties, maar vormden nog geen reden voor het direct stoppen van de gasproductie. Na verdere inspectie is in overleg met SodM besloten dat de gasproductie weer veilig opgestart kon worden, na het nemen van twee beheersmaatregelen. Een bestaande gasdetector is daarom dichter bij de koelerbank geplaatst, ook is een hek geplaatst om te voorkomen dat medewerkers onder de installatie kunnen komen. De NAM zorgt, in overleg met SodM, voor een tijdige en duurzame oplossing voor het geconstateerde probleem. De NAM krijgt hiervoor tot 1 september dit jaar de tijd.

NAM directeur Johan Atema: ‘Veiligheid staat bij de NAM altijd voorop. Daarom is het goed dat dit inspectierapport ons helpt onze werkzaamheden nog veiliger uit te voeren. Wij zullen uiteraard, in nauwe afstemming met SodM, de geconstateerde problemen verhelpen.’

Voor de NAM zijn veiligheid en gezondheid samen met de zorg voor het milieu, heel belangrijk. Onze installaties moeten aan de strengste eisen voldoen. Naast het eigen inspectieregime zijn ook onafhakelijke inspecties, in dit geval door SodM als bevoegd gezag, belangrijk in ons streven naar een industrie zonder incidenten voor mens en milieu."

De gemeente

Gemeente Ameland speelt in deze kwestie geen rol, laat de gemeente weten, omdat er geen sprake was van gevaar voor natuur of eiland. Het ging alleen om gevaar voor personeel op de locatie. De burgemeester is niet speciaal op de hoogte gebracht van de inspectie en de bevindingen van de SodM. De gemeente ontving een mailbericht, met daarin het nieuwsbericht zoals dat op de website van de SodM zelf staat.

Dossier Aardgaswinning op Ameland

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *