Fryslân treft gezamenlijk voorbereidingen op komende vorstperiode 

LEEUWARDEN – In het belang van een voorspoedige ijs aangroei hebben de Friese partners (Provincie, waterschap en ijsbond) de krachten gebundeld. Wetterskip Fryslân zet vanaf nu de meeste gemalen stil. Daarnaast worden de sluisjes bij het gebied de Lege Wâlden gesloten. De provincie komt met een vaarverbod. Zo komt het water in de Friese kanalen, vaarten en vaarwegen tot rust, waardoor de kans op ijs aangroei toeneemt. 

Boezembeheer 

Vanwege de verwachte vorstperiode in de komende week, treft het waterschap al enkele dagen voorbereidingen. Zaterdag ligt de temperatuur overdag nog boven nul. Zondag wordt de eerste ijsdag verwacht. De afvoer naar het Lauwersmeer is woensdag al gestopt. Vanaf zaterdag is de gehele Friese boezem in rust. 

De Provincie heeft vanaf zaterdag 17 uur een vaarverbod afgekondigd. De hoofdvaarwegen zijn van dit vaarverbod uitgesloten. 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ziet het waterschap af van de draaidagen met het Woudagemaal, om geen onnodige risico’s te lopen met de ijs aangroei. Er worden nieuwe data voor de draaidagen gekozen. 

Poldergemalen 

Niet alle poldergemalen worden uitgezet. De komende dagen wordt bekeken in welke polders het verantwoord is om de gemalen uit te zetten. Op plekken waar veel kwelwater omhoog komt blijven de poldergemalen langer aan. Zo probeert het waterschap onnodige wateroverlast te voorkomen. 

IJsveiligheid 

De ijsveiligheid en de organisatie van schaatstochten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de plaatselijke ijswegencentrales, gemeenten en de Friesche IJsbond. Er is dagelijks contact tussen de IJsbond, meteorologen, de provincie en het waterschap. 

Dagelijks ijsbericht 

Wetterskip Fryslân bericht tijdens vorstperiodes dagelijks via de website over de weersverwachting en de maatregelen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *