Door achterdocht vooralsnog geen Werelderfgoed

Waddenzee bijzonder, maar werelderfgoed? Liever niet.

Het Waddengebied hoeft voor de Amelanders voorlopig niet op de werelderfgoed lijst. Wanneer de Waddenzee een punt van discussie is, worden eilanders achterdochtig. Het is deze achterdocht die de raadsleden weerhoudt vooralsnog positief te reageren op de voordracht van plaatsing op de werelderfgoed lijst van de Unesco.

Alle waddengemeenten discussiëren deze maanden over dit plan. Binnen de gemeente Ameland zetten de raadsleden maandagavond 25 oktober jl. de standpunten uiteen.

Historisch medegebruik

De Amelanders zijn, volgens de raadsleden, bang voor beperkingen als het waddengebied eenmaal de status van werelderfgoed heeft gekregen. Als enige fractie reageerde de PvdA positief, met een voorbehoud. Mario Bunicich : "Als er maar rekening wordt gehouden met het historische medegebruik van het Wad door de eilanders. We moeten kunnen blijven jutten, mossels halen, bootje varen, botwand zetten en garnalen vangen ". Bunicich vervolgt: "De Waddenzee is bijzonder. Plaatsing op de lijst zal in ons voordeel werken. Mensen zullen zeggen: Hé, dat wil ik wel eens zien. Maken wij dat het hier niet meer bijzonder is dan wordt het gebied weer van de lijst afgevoerd." De PvdA ondersteunt de voordracht van de Unesco.

We regelen het zelf wel

Algemeen Belang Ameland (ABA) heeft een andere mening. De angst regeert. ABA is bang dat, eenmaal werelderfgoed, allerlei instanties zich met het gebied gaan bemoeien. "De bescherming van het waddengebied regelen we zelf wel", verwoordt Jan Wijnberg het ABA-standpunt.

Ameland'82, bij monde van Will Bakema noemt een gebrek aan vertrouwen in de nationale en provinciale overheid.

De schoen wringt bij het gebrek aan macht van de Unesco. Bakema spreekt van een duivels dilemma en ook hij is bang dat straks de werelderfgoed status wordt aangegrepen om regels aan te scherpen.

Bang voor Waddenvereniging

Nico Oud van het CDA noemt man en paard: de angst schuilt in de dadendrang van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging riep volgens Oud te gretig dat het gas moet blijven zitten. Oud is bang vanwege de dreigende taal van de Waddenvereniging. "Wellicht niet terecht, maar toch angst. Wie je hier ook over spreekt, zegt: Hartstikke mooi, maar wat komt er achter weg?"

Bunicich houdt de andere raadsleden voor dat ze niet zo bang moeten zijn zich aan koud water te branden.

Waardering

Jan Verbiest benadrukt dat de werelderfgoed status geen bescherming inhoudt maar een waardering voor het gebied betekent. Met die waardering kan het eiland haar voordeel doen. Uiteindelijk is ook Verbiest bevreesd voor de mogelijkheid dat natuurverenigingen gaan schermen met het feit dat het gebied op de werelderfgoed lijst staat en dat dit handvatten geeft om activiteiten in het gebied te frustreren.

Oene de Vries van het CDA vindt de Unesco drammerig. “Ze hebben dit eerder geprobeerd. Toen is het niet gelukt, nu willen ze weer doordrammen.” Volgens hem levert de nieuwe status niks op behalve nieuwe regels en meer beperkingen.

Lintje voor de wadden

Burgemeester Paul Verhoeven ziet het predikaat als een lintje voor de Wadden waarmee het gebied zich nog verder kan onderscheiden. "Het wachten is op een geruststellend woord van de minister dat het gebied, eenmaal werelderfgoed, niet op slot gaat". Zelfs de burgemeester is bang dat de Waddenvereniging misbruik van de werelderfgoed status van het waddengebied. Hij meent zelfs dat de Minister de Waddenvereniging tot de orde had moeten roepen toen de Vereniging naar aanleiding van de voordracht riep dat dus het gas moet blijven zitten.

Op 15 november had de gemeenteraad van Ameland de beslissende uitspraak betreffende de Unesco voordracht zullen doen. De samenwerkende Nederlandse Waddengemeenten hebben echter afgesproken deze beslissing uit te stellen tot het voorjaar van 2005.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *