Dijkverbetering Ameland

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân start de voorbereidingen voor de aanpak van de Waddenzeedijk op Ameland. Voordat de dijkverbetering daadwerkelijk begint, moeten enkele procedures worden doorlopen en zijn er inspraakrondes. Deze staan omschreven in een Startnotitie, die het waterschap als beheerder van de dijk heeft opgesteld. De raad van de gemeente Ameland is op maandag 23 februari akkoord gegaan met het in de inspraak brengen van de Startnotitie.

Om de verbetering van het dijktracé van ruim 16 kilometer uit te kunnen voeren, moeten enkele bestemmingsplannen worden aangepast. Daarnaast wordt de zogenaamde m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) doorlopen, waarvoor de provincie Fryslân en de gemeente Ameland richtlijnen opstellen. In deze procedure worden varianten van dwarsprofielen van de dijk en binnen- of buitendijkse verzwaring getoetst aan de omgevingsfactoren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een voorkeursvariant. Deze vormt dan de basis voor het opstellen van het dijkverbeteringsplan.
De Startnotie wordt van 2 maart tot 13 april gedurende 6 weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Ballum, het provinciehuis en het waterschapshuis in Leeuwarden. Tijdens deze inspraakperiode organiseert Wetterskip Fryslân op dinsdagavond 10 maart in Hotel Hofker te Nes Ameland een informatiebijeenkomst waarin de plannen worden toegelicht. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de dijkverbetering precies wordt aangepakt en kunnen de voorbereidingen beginnen voor de werkzaamheden in de komende jaren. Volgens de planning moet het werk aan de Waddendijk in 2015 klaar zijn.

De verbeterwerkzaamheden zijn nodig omdat de zeedijk niet meer aan alle strenge, wettelijke eisen voldoet. De betonblokken en de grasbekleding op het buitentalud van de Amelander dijk zijn bij een veiligheidstoetsing als onvoldoende beoordeeld. De veiligheid van de eilandbewoners is niet in het geding, maar door de stijging van de zeespiegel kan de beschermlaag van de dijk een superstorm eens in de 2000 jaar niet volgens de normen doorstaan.
Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *