De Friesland Zorgverzekeraar beëindigt contract Sionsberg 2.0

DOKKUM – Afgesproken anderhalvelijnszorg in Dokkum komt niet van grond 

Ondanks een aantal positieve ontwikkelingen bij Sionsberg in Dokkum ontwikkelt de anderhalf jaar oude zorgvoorziening zich niet goed. Met name het anderhalvelijnscentrum komt niet van de grond doordat verhoudingen tussen de partijen binnen stichting Sionsberg 2.0 moeizaam verlopen. Bestuurlijk is er op fundamentele vlakken verschil van inzicht. De Friesland Zorgverzekeraar beëindigt daarom per 1 januari 2017 de overeenkomst met de stichting. Tot die tijd verandert er voor de verzekerden niets en ook voor daarna staat De Friesland voor goede zorg in de regio. 

Na de zomervakantie gaat De Friesland opnieuw in gesprek met de partijen om het beloofde anderhalvelijnscentrum met daarbij poliklinische zorg vorm te geven. Voor de zorginkoop 2017 blijft het uitgangspunt onveranderd: in de regio is een anderhalvelijnscentrum met poliklinische zorg nodig, waarin de huisarts als hoofdbehandelaar centraal staat. 

Geen goede samenhang Naast veel goede ontwikkelingen in Dokkum constateert De Friesland helaas ook dat er vaak geen goede samenhang in de zorg is. Het zorgconcept, dat in januari 2015 is ingekocht bij Sionsberg 2.0, is na anderhalf jaar hard werken nog niet wat het zou moeten zijn. ‘’We zien al een tijdje dat de nadruk te veel ligt op een ontwikkeling vanuit de poliklinische functies zoals die voorheen ook werden aangeboden. We hebben de inwoners uit de regio destijds een anderhalvelijnscentrum met poliklinische zorg beloofd omdat dit past bij de zorgvraag in de regio. Dat is wat we hebben ingekocht en waar we nog steeds voor blijven gaan’’, zegt voorzitter Bert van der Hoek van de raad van bestuur van De Friesland. Naast de moeizame samenwerking worden ook de in de vijfjarige overeenkomst tussen Sionsberg 2.0 en De Friesland gemaakte afspraken over het zorgaanbod niet goed nagekomen. 

Huisarts als hoofdbehandelaar Uit onderzoek blijkt dat een anderhalvelijnscentrum, aangevuld met poliklinische zorg, wel toekomstbestendig is. In een anderhalvelijnscentrum is er behalve voor zorg ook veel aandacht voor welzijn en andere activiteiten die de kwaliteit van leven van inwoners uit de regio verbeteren. Voor zorg is de huisarts de hoofdbehandelaar. Hij of zij bepaalt samen met de patiënt of en welke aanvullende zorg nodig is. Ook kunnen mensen er terecht voor onder andere röntgenfoto’s, bloedprikken, een echo of een hartfilmpje. De huisarts kan ondersteuning krijgen van medisch specialisten of, als dat nodig is, doorverwijzen naar deze specialisten. 

Van der Hoek: ‘’We geloofden en geloven nog steeds in het concept, waarin we als enige zorgverzekeraar veel tijd, energie en geld hebben gestoken. De Friesland heeft vanwege dit vertrouwen vanaf het begin op zeer ruime wijze zorg voorgeschoten en aanzienlijke bedragen geleend en geïnvesteerd.” 

Samenwerking al geruime tijd moeizaam Tijdens een bestuurlijk overleg begin januari werd heel duidelijk dat de samenwerking moeizaam verloopt. Een situatie die De Friesland niet kan laten voortduren. Dit heeft begin juni geresulteerd in een brief waarin De Friesland zijn zorgen heeft geuit bij de partijen van Sionsberg 2.0. De Friesland heeft vervolgens een korte bezinningsperiode ingelast. Dat leidde eind juni tot een brief waarin De Friesland heeft gevraagd binnen een maand met concrete verbeterplannen te komen. Die zijn er niet; de samenwerking blijkt er niet te kunnen komen. Om deze reden heeft De Friesland vrijdag 29 juli jongstleden het contract per 1 januari 2017 opgezegd. 

De Friesland gaat nu met zorgpartijen in gesprek hoe het anderhalvelijnscentrum met poliklinische zorg alsnog vorm kan krijgen, rekening houdend met de huidige en toekomstige zorgvraag en de wensen van de bevolking zoals afgesproken op de Sionsbergdag in januari 2015. 

Gesprekken met gemeente en Red de Sionsberg De raad van bestuur heeft recentelijk in gesprekken het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel en actiegroep Red de Sionsberg op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Dokkum en de zorgen die De Friesland heeft. Bestuursvoorzitter Van der Hoek: ‘’Dat waren goede gesprekken waarbij ook vervolgafspraken zijn gemaakt om ze te blijven betrekken bij de verdere ontwikkelingen. Zeker is dat we er voor gaan zorgen dat bewoners uit de regio goede en voldoende zorg houden en krijgen.’’

Bron: De Friesland Zorgverzekeraar

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *