De Anekdotejager 20

Henk Ruijgh (69) kwam in 1945 voor het eerst op Ameland. Zijn vader is Amelander van geboorte en opgegroeid bij de vuurtoren waar grootvader Ruijgh vuurtorenwachter was. Henk Ruijgh woont in Bergum en heeft vanwege zijn werk twee jaar op het eiland gewoond. Hij komt er nog regelmatig en wil er wel weer gaan wonen als hij een betaalbaar huis kan vinden. Ruijgh is de anekdotejager van De digitale Krant van Ameland. Lees hier de vorige Anekdotejager.

Deze keer schrijft de Anekdotejager niet over Wonen op Ameland, maar over gasboringen op Ameland.

Gasboren op Ameland?

Henk Ruijgh

Heden – verleden en toekomst, of is het toekomst- heden en verleden? Hieraan moest ik denken toen het bericht onlangs in de pers verscheen dat de NAM weer van plan is om op Ameland naar gas te boren. Dat is dus het heden. Het verleden is dat ditzelfde zich heeft voor gedaan in de jaren zeventig en de toekomst, ja de toekomst is moeilijk te voorspellen maar het is wel een feit dat de heren van de NAM destijds beweerden dat de bodem daling bij gaswinning zou meevallen en dat de natuur ontzien zou worden. Dankzij de vele protesten tegen het gasboren is dat laatste gedeeltelijk bewaarheid, althans aan het oog ontrokken. De bodemdaling niet, die is aan de oostkant van het eiland vele malen groter dan men had voorspel. Geleerde koppen hadden zich hierover gebogen, maar hun berekeningen kloppen niet.

Het is voor Ameland en haar bevolking niet te hopen dat de geschiedenis zich herhaalt. Toen raakte de bevolking sterk verdeeld. Er werd een actiegroep opgericht onder de naam “AMELAND BLIJFT WADDEN-DIAMANT” met als voorzitter Jacob Klaassen.

Raambiljetten werden er gedrukt maar je werd toen toch echt wel een beetje argwanend nagekeken als je de moed had zo’n biljet voor het raam te hangen met de tekst “AMELAND BOOREILAND NEE.”

Wij hebben dit als gezin allemaal van dichtbij meegemaakt.

Nu is boren naar gas natuurlijk nog niet het winnen van gas, maar waar rook is, is vuur zegt het spreekwoord, en toren hoge boortorens in de Vleijen en bij de Ballumerbocht verdienen natuurlijk geen schoonheidsprijs. En mocht dit alles er toe leiden dat men over zou gaan tot exploiteren van het gas, dan is er maar één die er beter van wordt en dat is de NAM. De grote verliezer zal dan Ameland zijn.

Wat er in de zeventiger jaren mijns inziens onder andere fout is gegaan is dat het gemeente bestuur niet in grote meerderheid tegen het boren heeft gestemd. Ik had toen wel eens de indruk dat het toenmalige gemeente bestuur het idee had de kip met de gouden eieren gevonden te hebben of misschien was men ook wel onder de indruk van de driedelige kostuums van de heren van de NAM. Ik hoop in elk geval dat het huidige gemeente bestuur van hun voorgangers heeft geleerd.

Om tegen een instelling als de NAM te strijden moet je van goede huize komen, want het is een niets ontziende instelling waar alleen de dollars tellen met in de hoogste kringen contacten die grote invloed hebben en de organisaties van evenementen vaak probeert te beïnvloeden door financieel bij te dragen.

Maar het stoort deze heren echt niet dat er een boortoren staat in de Vleijen of Ballumerbocht. Ze staan tenslotte niet bij hen in de tuin. Wie wel eens de dupe zou kunnen worden zijn de verhuurders en de middenstand, want minder toeristen betekent minder inkomsten.

De Amelanders kennende, zijn snel geneigd te zeggen: dit lossen we zelf wel op, we hebben die lui van de wal niet nodig. Ik geloof echter dat bij een strijd tegen de NAM alle zeilen bijgezet moeten worden en dat dus ook niet Amelanders hier een rol in kunnen spelen.

Als we nu op de pier in Holwerd staan zien ver boven het eiland verheven het boorplatform op de Noordzee. Het is niet te hopen dat we binnenkort vanaf de pier in Holwerd de boortoren in de Ballumerbocht en de Vleijen kunnen zien. Fietsend over de Badweg in Nes en Buren is er naar mijn idee al genoeg hoogbouw op Ameland.

Ik wens de actie groep(en) veel succes toe met hun strijd tegen een goed “bewapende” tegenstander als de NAM.

>>> lees hier De Anekdotejager 19

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *