Cursus voorzitten voor voorzitter

BALLUM – Na zes jaar voorzitterschap en een verlenging van zes jaar op zak, kan burgemeester Albert de Hoop nog immer een cursus voorzitten gebruiken. De burgemeester, die de voorzittershamer hanteert tijdens de gemeenteraadsvergaderingen, lukt het al zes jaar naar niet om in zijn voorzittersrol te blijven. De Hoop duikt in zijn portefeuillehoudersrol en spreekt zijn ergernissen over raadsleden met open microfoon in de openbare raadsvergadering uit.

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2011, die overigens bij meerderheid van stemmen door de raad werd geaccordeerd, werden de volgers van de vergadering verrast met een pinnige opmerking van de voorzitter. Dat Piet IJnsen en De Hoop moeite met elkaars manieren van doen hebben, wordt bijna elke raadsvergadering geïllustreerd met knorrige opmerkingen over en weer.

Algemeen Belang Ameland raadslid IJnsen maakt gebruik van zijn democratisch recht om over elk onderwerp door te zagen op zijn geheel eigen Piet-IJnsen-manier. Dat past De Hoop lang niet altijd. Het leek de laatste maanden iets beter te boteren tussen de twee, maar afgelopen maandagavond schoot de voorzitter toch weer uit de slof. “Ik zeg het al zes jaar,” probeerde De Hoop IJnsen terug in zijn hok te kleineren, na opmerkingen van het raadslid over de jaarrekening waar hij en zijn fractiegenoot minder lovend over waren dan de meerderheid van de raad.

LOIDe Hoop weet zijn irritatie niet vakkundig in te pakken in een voorzitter waardige bijdrage aan de vergadering. Het ontlokte IJnsens fractiegenoot Jan Wijnberg de woorden: “Een beetje meer respect zou u sieren!” De Hoop, op zijn beurt, pingpongde dat respect tonen ook voor de raadsleden richting college geldt.

Een voorzitter die telkenmale zo opmerkelijk zijn rol, taak en functie vergeet, kan nog een voorzitterscursusje gebruiken.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *