Boeren zetten zich in voor fijn leefgebied voor vogels en insecten

NES (NF) – Zo'n dertig boeren uit de gelederen van Agrarisch Collectief Waadrâne kwamen dinsdagavond bijeen bij Jan Riemersma uit Nes om zich door het Agrarisch Collectief Waadrâne bij te laten praten over de GLB-pilot Akkerbelt en om het veld in te gaan en daar met eigen ogen te bekijken wat er reeds gerealiseerd is.

Met de GLB-pilot wordt door negen regionale landbouwcollectieven vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gewerkt aan een vergroening die voor boer, natuur en de omgeving rendeert. In twee pilotgebieden (Nes-Wierum en Paesens-Lioessens) zijn op akkerbouwpercelen van twaalf deelnemende akkerbouwers verschillende soorten kruiden- en bloemmengsels gezaaid om zo de biodiversiteit te stimuleren. Daarbij is er gewerkt aan een natuurlijke overgang vanuit de sloot. Op de akkers zijn verschillende maatregelen zichtbaar. Zo zijn er onder andere kruidenrijke akkerranden en keverbanken, maar ook gehele velden vol met graan en bloemen. Met deze maatregelen hoopt het Agrarisch Collectief Waadrâne een prettig leefgebied te creëren voor insecten als bijen, vlinders, kevers en spinnen, maar ook voor vogels. Bijkomend voordeel van de maatregelen is dat deze het bodemleven en de bodemstructuur verbeteren én dat de akkerranden en velden een lust zijn voor het oog.

Jan Riemersma is één van de twaalf deelnemers aan de pilot. In zijn nostalgische graanakker (of vogelgraan) langs de Nijtsjerksterwei zie je vooral zomertarwe, de korenbloem en klaproos die hij daar gezaaid heeft, maar ook enkele verdwaalde zonnebloemen en andere bloemen die 'aan zijn komen waaien'. Zijn veld staat langs de openbare weg, waardoor veel passanten er een kijkje komen nemen en foto's komen maken van de bloemenpracht in zijn veld. Vlinders en vogels ziet Riemersma graag, en dat is dan ook één van de redenen dat hij besloot om mee te doen aan de GLB-pilot Akkerbelt. ,,Een bijkomend voordeel is dat het veel mensen aanspreekt. Je kweekt er ook wat 'goodwill' mee, het brengt je als boer dichterbij de burger. Er is veel negatieve berichtgeving over de boeren, maar er gebeuren ook een heleboel goede dingen en dat dragen we hiermee ook uit."

Ook landbouwer Tjeerd Doeke Wilman doet mee aan de pilot. Hij is het eens met Riemersma wat betreft het draagvlak wat met de pilot gecreëerd wordt. ,,Het draagvlak voor ons werk wordt zeker groter doordat we ons naast onze gewone werkzaamheden inzetten voor de biodiversiteit. Maar het moet wel passen binnen de bedrijfsvoering. Binnen de GLB-pilot Akkerbelt is gelukkig plaats voor maatwerk waardoor het ook voor ons bedrijf aantrekkelijk was om mee te doen aan dit project."

De velden die onderdeel zijn van de GLB-pilot Akkerbelt worden gemonitord door middel van nachtvlinder- en vogeltellingen. Tevens nemen deelnemende boeren het waterleven in de sloot onder de loep door middel van het project SKEN je sloot. Uit deze tellingen is al gebleken dat de biodiversiteit in de deelnemende gebieden toeneemt. ,,Dat merken de boeren zelf ook. Het gebeurt tegenwoordig dat de één de ander appt om te laten zien wat voor vogels en andere waarnemingen ze zijn tegen gekomen in het veld. Dit deden de beheerders niet voor ze aan agrarisch natuurbeheer deelnamen", aldus medewerker Betty Sinia.

Kijk voor meer informatie op www.waadrane.frl.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *