Bijna duizend handtekeningen voor De Stelp op De Stelp

HOLLUM – Soms wordt de groep een actiegroep genoemd, het clubje mensen dat zich niet zonder slag of stoot neerlegt bij de plannen van gemeente Ameland. Zorgcentrum De Stelp kan best op De Stelp blijven en dat hoeft zelfs niet eens zoveel duurder uit te pakken dan een gebouw bij Ons Hol neerzetten, concludeert de werkgroep. De groep is echt een werkgroep, die hard heeft gewerkt aan het uitwerken van een alternatief plan en die de afgelopen dagen langs de deuren is gegaan om handtekeningen in te zamelen van mensen die het zorgcentrum liever aan de Hidde Dirks Katstraat willen houden. Dat alternatieve plan over De Stelp op De Stelp is feitelijk geen alternatief plan. Oorspronkelijk was ook de gemeente van zins het zorgcentrum op De Stelp te houden. Wat de werkgroep laat horen is een tegengeluid op de actie die gestuurd wordt vanuit het gemeentehuis, een tegengeluid dat past in het democratische proces.

Handtekeningen

Dat ophalen van handtekeningen gaat heel voorspoedig. Er zijn inmiddels meer dan 800 verzameld en er is nu ook gelegenheid om online te tekenen. Er is een petitie aangemaakt op petities.nl, die iedere Amelander kan tekenen. Hij is te vinden bij Nieuwe Petities, onder zoekwoord De Stelp en via deze link.

Men kan kiezen en zelf invullen of naam en woonplaats wel of niet publiekelijk zichtbaar worden. 

Verkenning

De werkgroep wil dat de verkenning 'De Stelp opnieuw bekeken' betrokken wordt in de definitieve besluitvorming en dat de gemeenteraad een gedegen afweging maakt. Dat plan staat uitgebreid beschreven in het stuk van Joke Mosterman in De Amelander van augustus 2019.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 7 september staat ook een artikel over de plannen, het alternatief en het commentaar van wethouder Theo Faber.

Wenselijk en haalbaar

De opstellers van de petitie noemen zich "betrokken inwoners van Ameland". Zij constateren dat de ouderenzorg uit het centrum van het dorp dreigt te verdwijnen, dat de kwaliteit van zorg op elke locatie gewaarborgd kan worden, maar dat belanghebbenden hechten aan kwaliteit van leven en daarom midden in de leefgemeenschap willen wonen, dat uit nader onderzoek is gebleken dat gefaseerde herbouw, zonder kosten voor tijdelijke huisvesting, op de huidige locatie goed mogelijk is.

Via de petitie verzoeken de betrokken Amelanders de raad en het college van B&W van de gemeente Ameland om zich alsnog in te zetten voor het oorspronkelijke plan; nieuwbouw op de huidige locatie, en dit te betrekken in de definitieve besluitvorming.

De werkgroep concludeert: "De Stelp op de Stelp is mogelijk, haalbaar en wenselijk!" In de werkgroep zitten onder meer Eveline Stuffers, Theo Dokter, Elisa de Jong, Jurjan de Vries, Jaap Bruin, Roel Korvemaker, Jacoba Bruin, Gerrit Visser en Henriëtte Visser-de Boer. Wim de Boer en Riek Ridder zijn namens de bewoners van De Stelp en bewoners van de aanleunwoningen betrokken bij de werkgroep.

Informatieavond

Op dinsdag 10 september is er een informatieavond over de Nieuwe Stelp, georganiseerd door gemeente Ameland. Daar staat 'De Stelp op De Stelp' niet nadrukkelijk op de agenda, maar iedereen die wil weten hoe 'De Stelp opnieuw bekeken' (het alternatief) zich verhoudt tot 'De Nieuwe Stelp' (het plan van de gemeente) is natuurlijk vrij om daar vragen over te stellen. De informatieavond is in de Burgemeester Walda School en begint om 19:30 uur.

⇒ lees hier het stuk 'De Stelp opnieuw bekeken' – het staat bij de ingekomen stukken op nummer 3.3

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *