Bijeenkomst ‘Mengteelten testen en ontwikkelen met de keten’

BNUNNIK – Op 20 november 2018 organiseert het Louis Bolk Instituut een bijeenkomst over mengteelten. Afgelopen veldseizoen zijn er op verschillende praktijkbedrijven proefvelden aangelegd met mengteelten van tarwe en veldbonen of lupines. De proefvelden zijn onderdeel van de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes die passen bij een toekomstbestendige landbouw en consumptie in Nederland. Luister naar de ervaringen van de ondernemers en discussieer mee.

Ketenkennis toepasbaar maken en elkaar informeren

Mengteelten van granen met vlinderbloemigen zorgen theoretisch voor een efficiënte stikstofbenutting, maar in de Nederlandse landbouw worden mengteelten nauwelijks toegepast. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op het hoe en waarom: waar liggen de kansen en belemmeringen voor mengteelten? Dit doen we samen met telers en adviseurs, ketenpartijen en verwerkers, om met elkaar te informeren en praktijkkennis toepasbaar te maken. In het programma is daarom nadrukkelijk ruimte opgenomen voor discussie en kennisuitwisseling.

Waarom natuurinclusieve teeltmethoden?

Veldbonen en lupines zijn veelbelovende gewassen in het kader van de eiwittransitie en ze groeien uitstekend in ons klimaat. De verwerking van de peulen tot producten voor de menselijke consumptie is sterk in ontwikkeling. De teelt en oogst in Nederland krijgen we steeds beter in de vingers, en met veel hogere opbrengsten hoogwaardig eiwit per hectare dan bijvoorbeeld met soja. Daarnaast bloeien ze uitbundig in het veld: niet alleen een lust voor het oog, maar nog veel belangrijker, een rijke voedselbron voor bestuivende insecten zoals bijen en hommels.

Satellietboerderijen: mengteelt als onderdeel van het bedrijf

Op zes satellietboerderijen zijn dit jaar verschillende mengteelten getest binnen de kaders van het eigen bedrijf. De betrokken ondernemers zullen hun ervaringen delen tijdens de bijeenkomst. Ook komend jaar is er de mogelijkheid voor geïnteresseerde boeren om een mengteelt uit te proberen.

Graag aanmelden t/m 18 november via b.luske@louisbolk.nl. Voor lunch wordt dan gezorgd.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de projecten Remix en is financieel mogelijk gemaakt door het Horizon 2020 Programma van de EU.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *