RSS
Zoeken

Betrekken burgers noodzaak voor slagen Friese energietransitie

Geplaatst op: 04 maart 2020 - Categorie: Alles & Algemeen

LEEUWARDEN - Inwoners van Fryslân vinden energie en klimaat een belangrijk maatschappelijk thema. Ruim driekwart vindt het tegengaan van klimaatverandering belangrijk. Veel Friese burgers willen een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar hebben daarbij wel duidelijke plannen en ondersteuning nodig van de overheid. De overgang naar duurzame energie mag niet ten koste gaan van het landschap, vindt ruim de helft van de inwoners van Fryslân. Wil de Friese energietransitie slagen, dan moet de overheid de burger nauw betrekken in dit proces.

De manier waarop verschilt per situatie en per persoon. Het gaat bijvoorbeeld om duidelijkheid, (financiële) ondersteuning, meepraten en meebeslissen of het gevoel dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden.

Het perspectief van de inwoners
Nederland wil dat in 2050 bijna alle energie duurzaam wordt opgewekt. Deze energietransitie heeft gevolgen voor iedereen; zowel in de woon- als de leefomgeving. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft onderzocht hoe inwoners van Fryslân denken over de energietransitie in hun eigen provincie. Zo’n 3000 inwoners van Fryslân hebben via Panel Fryslân van het FSP hierover hun mening gegeven. Panel Fryslân is representatief voor de Friese bevolking van 18 jaar en ouder.

Energie en klimaatverandering belangrijk thema
Uit het panelonderzoek blijkt dat Friese burgers energie en klimaat een belangrijk maatschappelijk thema vinden. Ruim driekwart (78%) vindt het tegengaan van klimaatverandering belangrijk. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is daarin een belangrijk element. Vrouwen, hoogopgeleiden en oudere leeftijdsgroepen maken vinden het tegengaan van klimaatverandering vaker belangrijk.

Zorgen over betaalbaarheid
De overheid wil dat in 2050 alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn. Inwoners van Fryslân zijn kritisch over deze plannen. Bijna de helft vindt de plannen van de overheid te ambitieus. Zij maken zich zorgen over de betaalbaarheid en het ontbreken van goede alternatieven. Toch willen veel huiseigenaren wel overstappen naar aardgasvrij, als de overheid met duidelijke plannen en met financiële ondersteuning komt.

Meebeslissen over het landschap
De overgang naar duurzame energie heeft gevolgen voor het landschap. Veel inwoners van Fryslân snappen dat ingrepen in het landschap onvermijdelijk zijn. Dat betekent niet dat zij dit zonder meer accepteren. Belangrijke voorwaarden voor acceptatie gaan enerzijds over het betrekken van burgers: kunnen zij meepraten en meebeslissen? En profiteren zij van de opbrengsten? Daarnaast is de plaats van belang: passend in de omgeving, en zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden.
Bron: Fries Sociaal Planbureau

bekijk hier de sociale staat van de Friese energietransitie

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?