Beknopt raadsverslag 47

Raadscommissievergadering 7 februari 2011

1. Opening

Dirk Brouwer zit voor.

Jeppe Groenewold, Tonnie Overdiep en Jeroen de Jong zijn afwezig. Johan Kiewiet zit in plaats van de voorzitter aan tafel. Bert Cordes is in de plaats van Jeroen de Jong aangeschoven.

Wethouder Nico Oud zit op de boot. Hij is naar verwachting niet op tijd aanwezig.

2. Mededelingen vanuit het college

Niets.

3. Definitief vaststellen van de agenda

De agenda is akkoord.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

Niemand.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Vraag Johan Kiewiet (A’82): De overgang naar de ov-chipkaart kent problemen. De aanschaf ervan is voor eilanders een hele onderneming. Dat kan een barrière betekenen om met het openbaar vervoer te gaan reizen. Het stimuleert autogebruik en dat is niet duurzaam. Welke acties zet Ameland in gang, bijvoorbeeld in VAST- verband, om OV-chip laadpunten op de Waddeneilanden te krijgen?

Antwoord wethouder Will Bakema: De invoering van de ov-chipkaart levert nogal wat problemen op. Vooral de manier waarop je die kunt aanvragen. Als je verkeerd aanmeldt op internet, dan moet je opwaarderen op het station, bijvoorbeeld in Leeuwarden. Het is rommelig geregeld. Opwaarderen kan nu ook in de vertrekhal van Wagenborg in Holwerd.

Aanschaf is voor eilanders geen grotere barrière dan voor mensen van het vaste land. Ze komen allemaal dezelfde problemen tegen.

Binnenkort heeft Bakema overleg met ondermeer Wagenborg en provincie. Dan kaart hij aan om ook in de vertrekhal in Nes een oplaadpunt te realiseren.

De ov-chipkaart wordt vooralsnog niet ingevoerd op de Waddeneilanden, weet buschauffeur Rudolf Teuben.

Vraag Rudolf Teuben (A’82): Het Amelander gasveld is de grootste instrooier aan aardgasbaten en toch ziet het eiland daar nauwelijks iets voor terug. Hoe krijgen we meer Waddenfondsgeld op Ameland?

Antwoord burgemeester Albert de Hoop: Er bestaan veel frustraties over de verdeling van de gelden, maar er bestaat nu eenmaal geen relatie tussen de plek waar de inkomsten vandaan komen en de plek waar geld naar toe gaat.

De ingediende plannen van Ameland worden afgeketst omdat ze niet "robuust" genoeg zijn.

>>> lees hier meer over de ontevredenheid over de verdeling van het Waddenfonds

6. Besluitenlijst

Er zijn wat opmerkingen naar aanleiding van de besluitenlijst.

Piet IJnsen (ABA) miste de portefeuillehouder op de avond over Natura 2000, 26 januari jongstleden. Hij vindt het niet gepast dat wethouder Bakema daar niet aanwezig was.

Bakema noemt, dat hij zich heeft laten vertegenwoordigen door wethouder Nico Oud. Bovendien past het onderwerp ook bij Oud, die milieu in zijn portefeuille heeft. Bakema gaat over landbouw. Natura 2000 regelgeving is van belang voor agrarische bedrijven die willen uitbreiden in de nabijheid van natuurgebieden. Enkele bedrijven op Ameland kunnen vanwege de regels over ammoniaksuitstoot vooralsnog niet uitbreiden.

Bakema is “uiterst ontevreden” en hij vindt dat de provincie klungelig opereert. “Het kan niet zo zijn dat agrarische bedrijven, die willen uitbreiden en die nu op slot zitten, dat die niet verder kunnen, wegens ambtelijk geklungel bij de provincie.”

Johan Kiewiet wacht nog op het plan van Duurzaam Ameland waarin de acties staan om Ameland in 2020 Co2-neutraal te maken. Oud zou een maand na de vergadering met een plan komen. De maand is om en er is nog geen plan.

Wethouder Oud is er niet om zich te verantwoorden.

7. Behandeling lijst actiepunten/ toezeggingen college

Piet IJnsen vindt, net als het college, de kwestie rond de staandwantvisserij een blijvend aandachtspunt. Bovendien wil de regering de visserij beperken in Natura 2000 gebieden. Wat betekent dat voor recreatievisserij, wil IJnsen weten.

Wethouder Bakema geeft bericht zodra de staatssecretaris een besluit heeft genomen. “In hoeverre er relatie is met Natura 2000, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. De lobby vanuit de visserij is zeer sterk en dat vertraagt de besluitvorming."8. Wijzigingsverordening Onroerende Zaak Belasting 2011


De onroerendzaakbelasting stijgt met 5%. De stijging is een combinatie van waardestijging en tariefaanpassing.

De voorlopige tariefsstijging was op 7% gesteld. Deze wordt nu aangepast en bedraagt 5%.

Hamerstuk voor raad van 28 februari 2011.

9. Toekomst organisatie Wet Sociale Werkvoorziening

De verantwoordelijk wethouder zit nog op wad. De raadsleden stellen hun vragen en krijgen voor het eind van deze week de antwoorden schriftelijk in huis. Volgende week maandag is er bespreking over fusie tussen Sociale Werkvoorziening Oostergo uit Dokkum en Trion uit Kollum. Ameland moet besluiten of het wel of niet wil deelnemen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De meerderheid van de raad neigt er naar zelfstandig verder te gaan met de uitvoering van de WSW.

10. Sluiting

>>> lees hier Beknopt verslag 46

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *