Ameland moet het niet zo negatief zien

BALLUM – Ameland zal predikaat “Goedkoopste gemeente van het land” verliezen.

“We moeten niet elke keer de discussie dunnetjes overdoen. De Provincie maakt zich niet druk om de financiële situatie van ons eiland. Het is tijd dat we de negatieve sfeer ombuigen. We moeten investeren in kwaliteit en niet de kaasschaafmethode hanteren. We moeten ook niet het onderhoud uithollen. We gaan eerst uitrekenen wat de bezuinigingen opleveren en pas dan rekenen we het voordeel naar ons toe. We rekenen ons absoluut niet rijk.”

Burgemeester Paul Verhoeven wil niet van ongerustheid weten. Het gaat nog niet zo slecht met Ameland.

Kadernota

Het tekort van 2004 en de kortingen van het Rijk op de Algemene Uitkering dragen ertoe bij dat Ameland geplande investeringen moet schrappen. Bovendien heeft het college zich gebogen over de verdeling van het beschikbare geld. Hier wat meer belasting, daar wat minder uitgaven. Wat de ‘richting van de aangepaste ambities’ wordt genoemd, liet de ‘Hein Mader beeldentuin’ sneuvelen. Wat daarvan resteert, is de tijdelijke opstelling van Mader beelden bij het gemeentehuis. De projecten van het Kennis- en Innovatiecentrum en Maritiem Centrum blijven op de verlanglijst staan. De reconstructie van het Fietspad Hollum-Oerd is door de raad geaccordeerd. De reconstructie wordt nog dit jaar uitgevoerd.

loketten

Het college had een kant-en-klaar voorstel op tafel liggen waarin het tekort van nu in de komende jaren oploopt naar een voordelig saldo. Het geld moet onder andere worden verdiend door op het gemeentehuis efficiënter te gaan werken. De gemeente gaat proefdraaien met een beperktere openstelling van de loketten. De proef start bij het loket van Bouw- en woning toezicht. De gemeente becijfert dat er tevens geld te verdienen valt met de aanschaf van softwarepakketten waardoor de ambtenaren efficiënter belasting kunnen innen en informatie aanleveren.

zijlader

De volgende verdienste komt uit de vuilnisauto. Ameland heeft een dure zijlader aangeschaft waardoor er in plaats van drie vuilnismannen slechts één chauffeur nodig is. Het levert op papier een besparing van 1,5 fte op. De aangeschafte zijlader blijkt echter niet te werken. Hij valt om, vat vlam, maakt een grote bende vanwege de uitwaaiering van vuilnis met weinig gewicht, hij doet het niet of wil niet rijden. De tweedehands auto lijkt de miskoop van het jaar. Zoals het er nu voor staat is het een dikke kostenpost. Zelfs duintjes werden afgegraven om de grote auto ruimte te geven bij de vuilnisbakken te kunnen. Ze lijken vooralsnog voor niets op de schop te zijn gegaan. Het afgraven had toch al niet gehoeven. De auto had met hetzelfde gemak de bakken van de andere kant kunnen benaderen. De duintjes onder de bosrand bij Hollum hadden dan kunnen blijven liggen. Het college hecht meer aan de zijlader dan aan duintjes. De leverancier mag het kapotte exemplaar terugnemen. Daarover wordt op dit moment geprocedeerd. Als dat gevecht is afgerond gaat de gemeente een betere zijlader leasen.

vacatures

De gemeente denkt ook te kunnen bezuinigen door vacatures intern in te vullen. Het eerste voorbeeld van dit beleid is waar te nemen bij de functie van bode. Deze vrijgevallen baan is ingenomen door een werknemer van de gemeente.

De verbeteringen van de doorgaande wegen en investeringen in de reconstructie van de dorpskernen worden vooruit geschoven zodat die uitgaven nog niet gedaan hoeven worden.

musea

In mei 2005 zette de gemeente nog twee miljoen apart voor het Kennis- en Innovatiecentrum en het Maritiem Centrum. Deze euro’s blijven daarvoor beschikbaar. De gemeente hecht aan de nieuwbouw ook al kost dat een fikse duit. Mochten de musea uiteindelijk toch niet worden gebouwd, dan zit de gemeente nog immer met een kostenpost. Geen nieuwbouw betekent onderhoud aan de huidige twee panden. De gemeente is daarvoor net zoveel geld kwijt als dat het nu in de nieuwe musea gaat steken, maar zit dan zonder kwaliteitsverbeterend centra en kan fluiten naar de inmiddels toegezegde subsidies. “We scoren hoog met onze projecten. We moeten die subsidie niet verspelen,”, waarschuwt Verhoeven. “We moeten juist wel investeren. Ten belange van de toerist. Het is onze boterham.” De burgemeester meent dat de investering in het Kennis- en Innovatie centrum en het Maritiem Centrum alleszins verantwoord is.

belastingen

Daarbovenop wil de gemeente een belastingverhoging doorvoeren. De OZB gaat met 6% omhoog, de toeristenbelasting met 8% en de reinigingsrechten de komende twee jaar met 3%.

Dat Ameland het predikaat van goedkoopste gemeente van het land verliest, wordt op de koop toe genomen. De goedkoopste te zijn was geen eilander beleid. “Het is wel een compliment”, vindt burgemeester Paul Verhoeven. “We ontkomen niet aan lastenverzwaring. We moeten daarin niet te voorzichtig zijn” aldus de burgemeester.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *