Ameland gaat pionieren

HOLLUM – De Hervormde Gemeente Ameland kocht in maart van dit jaar een voormalige boerderij aan De Plaats in Hollum aan met als doel er een pioniersplaats van te maken. Het moet een gebouw worden voor stilte, bezinning en verbinding, met een veel lagere drempel dan de kerk. Er wordt een pioniersplek ingericht waar zinzoekers de betekenis van filosofie, geloof, kunst en muziek kunnen zoeken. Op steenworp afstand van de grote kerk van Hollum.

Jorwert

De hervormde gemeente moet constateren dat het volk van 50 jaar en jonger wegblijft uit de kerk. Om aan die groep toch een plek te bieden van stilte en rust, hebben de kerkrentmeesters zich laten inspireren door Nijkleaster in Jorwert, een pioniersplaats die sinds 2012 bezinningsactiviteiten aanbiedt. Nijkleaster is verbonden aan de Protestantse gemeente Westerwert, zoals De Plaats aan de Hervormde Gemeente Ameland verbonden is.

Pionieren

“Pionieren”, verduidelijkt de voorzitter van de Hervormde Gemeente Ameland Klaas Touwen, “is op een andere manier bezig willen zijn.” Pionieren is voor mensen die normaal gesproken niet in de kerk komen. Zij kunnen buiten de kerk om op een zingevende manier bezig zijn en misschien wel de kracht van het evangelie ontdekken. De pioniersplek kan op zijn beurt een frisse inspiratiebron voor de kerken op het eiland vormen. “We constateren dat er binnen onze gemeente behoefte is om op een andere wijze kerk te zijn. De drempel van een kerkgebouw is vaak net te hoog voor een eerste stap. Daarom heeft de kerkenraad besloten om naast de kerk zoals we die kennen een laagdrempelige plek te creëren waar jong en oud elkaar kan ontmoeten,” vult kerkrentmeester Piet Faber aan.

Werkgroep De Plaats

De kerkrentmeester zit met nog vijf betrokkenen in de werkgroep die de plannen heeft voorbereid: Touwen en gemeenteleden Margreet Hartmann en Hanneke Wansink. Silvia Stafleu en Louis Bakker van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) completeren het zestal. De kerk gaat niet dicht, maar De Plaats wordt een aanvulling op het godshuis.

Het begon anderhalf jaar geleden te borrelen. Hoe binden we de lui die het pad naar de kerk uit het oog verloren zijn? Bij het uitdenken van de mogelijkheden kregen de hervormden van Ameland steun van de PKN. De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Ameland kochten De Plaats 5 en riepen een stichting in het leven. Stichting De Plaats, met het voorlopige bestuur dat bestaat uit Klaas Touwen, Piet Faber en Engbert van der Meulen, is nu eigenaar van De Plaats 5 en gaat dit exploiteren.

Zinzoekers

De Plaats wordt een plaats voor zinzoekers, mensen die op zoek zijn naar verdieping. De werkgroep ging op pad naar Jorwert en liet zich in Nijkleaster informeren en inspireren. De Amelander Plaats wil Nijkleaster niet kopiëren, maar invulling geven aan de pioniersplek op een Amelander manier. Er komt een programma van activiteiten en de deuren gaan open voor iedereen die naar binnen wil. Wat er precies op het programma komt te staan is nog niet uitgedacht. De Nijkleaster-kuier die elke woensdag in Jorwert wordt gehouden zou op Ameland Pikkelen uit De Plaats kunnen worden, een wekelijkse wandeling met start en stop aan de Oosterlaan. Er wordt gedacht aan sprekers en presentaties, bezinningsbijeenkomsten en kunst.

Nijkleaster

Nijkleaster heeft een aantal kunstenaars aan zich weten te binden die het klooster een warm hart toe dragen. Een soortgelijke kruisbestuiving kan op Ameland plaatsvinden. Hoe dat zich precies ontwikkelt is nog wat vaag en wie dat allemaal gaat organiseren ook. Er wordt gedacht aan een betaalde coördinator die met hulp van vrijwilligers de zaak draaiende houdt. De zaal kan worden verhuurd aan externe partijen om de exploitatiekosten te dekken. De verhuur van het voorhuis zal daar ook een steen aan bijdragen.

De Plaats

De Plaats is genoemd naar het adres van het pand, De Plaats 5. De Plaats is een klein straatje tussen de Oosterlaan en de achterkant van Herberg de Welvaart aan de Burenlaan in Hollum. Maandagavond 24 juli ontvingen de kerkrentmeesters een groep genodigden, buren en geïnteresseerden, om uitleg te geven over de plannen.

Boerderij aan De Plaats

De Plaats bestaat uit een voormalige boerderij met een voorhuis, een tuin met parkeerplaats en een paardenstal. Alle ruimte wil Stichting De Plaats gaan gebruiken. Het voorhuis wordt permanent verhuurd en de rest wordt de pioniersplaats.

Renovatie

Voordat het zover is wordt het pand gerenoveerd. Om te beginnen moest het gebint worden ondersteund, omdat bij eerdere verbouwingen voor een deel het verband uit de constructie was gehaald. Eerstvolgende klus is het dak, dat deels moet worden ontmanteld om asbest platen te kunnen verwijderen. Daarna komt het mooie werk van het opknappen. De zaal wordt ingericht en krijgt een geluid- en warmte-isolerend koepelplafond, sanitair en keuken worden aangelegd en geïnstalleerd en vloeren gelegd. Alles wordt zo duurzaam en energiezuinig mogelijk gedaan. Aan de buitenkant zal zo weinig mogelijk worden veranderd.

Mienskipfûns

De Stichting denkt eind 2017/ begin 2018 De Plaats te kunnen openen. De eerste 35.000 euro subsidie uit het Mienskipfûns is binnen en de Stichting heeft nog wat ijzers in het vuur. De PKN komt met 18.000 over de brug, is de verwachting. De kosten van de renovatie, inclusief de aankoop van het pand, schat Klaas Touwen op acht ton.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *