Aan de slag met het Hagedoornveld

NES – Staatsboosbeheer nodigt u van harte uit om op woensdag 13 maart aanwezig te zijn bij een inloopmiddag voor alle Amelanders over het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Landschapsarchitecten van Le Far West en een team van Staatsbosbeheer nemen u mee in de ideeën die ze hebben voor dit gebied. Aan de hand van een presentatie, kaarten en schetsen zullen ze laten zien hoe het Hagedoornveld en de Zwanenwaterduinen er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Graag horen ze wat u van de plannen vindt. Er is alle ruimte om vragen te stellen, zorgen te delen en suggesties te doen.

Om iedereen de gelegenheid te geven mee te kunnen praten houden we deze bijeenkomst twee keer achterelkaar op 13 maart, in Hotel Hofker in Nes. De eerste bijeenkomst start om 14.00 uur, de tweede om 16.00 uur.

Het programma:

14.00 start eerste ronde, inloop met koffie en thee

14.15 presentatie van de plannen

15.00 in gesprek

15.45 slot

16.00 start tweede ronde, inloop met koffie en thee

16.15 presentatie van de plannen

17.00 in gesprek

17.45 slot

Locatie: Hotel Hofker, Johannes Hofkerweg 1, 9163 GW Nes

Impuls voor Hagedoornveld

Staatsbosbeheer heeft al enkele jaren de wens om dit gebied, dat jaarlijks door ruim 650.000 bezoekers worden bezocht, een impuls te geven. Een impuls in natuur, landschap en recreatie. De beleving, de ontstaansgeschiedenis en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke thema`s.

Tegelijkertijd moet Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie zogenaamde PAS-maatregelen uitvoeren. Dit zijn maatregelen om het teveel aan stikstof in de natuur op te ruimen. U kunt hierbij denken aan het afplaggen van de stikstofrijke vegetatie, door het mogelijk maken van meer verstuiving, zodat de oorspronkelijke duinnatuur weer plek krijgt en door begrazing.

Tot slot zal ook Ameland in de toekomst onvermijdelijk te maken krijgen met de gevolgen van de zeespiegelstijging. U zult misschien wel zelf al eens gezien hebben dat het fietspad door het Hagedoornveld in zeer natte perioden deels onder water staat. Door de zeespiegelstijging en het extreme weer zal dit in de toekomst vaker gaan gebeuren. Dit probleem vraagt om slimme oplossingen in het landschap. De gemeente heeft Staatsbosbeheer dan ook gevraagd om te kijken naar een alternatieve route voor het fietspad.

Deze drie opgaven, de gevolgen van de zeespiegelstijging en het fietspad, een plus voor de natuur in combinatie met de PAS-maatregelen en een plus voor de recreatie en beleving vormden een kans om het hele gebied integraal onder de loep te nemen.

Eén plus één is drie

Het onderzoek naar oplossingen voor de drie opgaven heeft geresulteerd in een visie en een schetsontwerp. Met een voorstel om het fietspad zo te verleggen dat fietsers de natuur en het landschap op hun allermooist kunnen zien. Met duinherstelmaatregelen voor een dikke plus op de natuur en de biodiversiteit. En met ideeën om de gevolgen van zeespiegelstijging aan te kunnen, zodat Ameland veilig én beleefbaar blijft. Deze plannen bespreekt het team van Staatsbosbeheer graag met u op 13 maart.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *