09-05-19
Raadscommissie Zorg
Terug
Raadscommissie Zorg

BALLUM - Op maandag 20 mei, 8 juli en 21 oktober staat er een raadscommissie Zorg in het vergaderschema gepland. Deze vergaderingen komen te vervallen, meldt de gemeente.

Het presidium heeft bepaald dat als proef de commissie Zorg achter de gewone raadscommissivergadering komt en dat de vrijgekomen avonden worden benut voor interne thema-avonden of vergaderingen.

De frequentie van de commissie Zorg is te laag om zaken efficiënt te behandelen, laat de gemeente weten.

Terug