Strandpaviljoen Ballum
Strandweg 24
9162 EV
Ballum
Barry Harsema & Sierou Wibier
0519554024
info@strandballum.nl
http://www.strandballum.nl
Terug

Strandpaviljoen Ballum is genieten aan het strand. Natuurlijk!

Het strand van Ballum is onderhevig aan verandering. Door getij en stroming verplaatst het zand zich en verandert het strand door de jaren heen.
Het strand laat op unieke wijze de dynamiek van de natuur zien. Het ontstane tafereel is uniek te noemen voor de Nederlandse duinenkust.
Vogels gebruiken het gebied als rust- en fourageergebied en plantensoorten schieten er wortels. Nieuwe duinen ontwikkelen zich.
Zo af en toe brengen zelfs zeehonden een bezoek aan het gebied.

We zijn geopend vanaf 10.00 uur.

U bent van harte welkom!
Barry Harsema & Sierou Wibier

Terug